مجموعه پارک آبی کوثر شیراز

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: فارس - شیراز - بلوار فرهنگ شهر -‍‍ ایستگاه ۱۱
 • شماره تماس: ۰۷۱-۳۶۳۳۴۷۰۰
 • استخر کودکان: دارد

در صورت عدم مراجعه به پارک آبی رزرو شما قابلیت کنسل را دارد و مبلغ پرداختی شما قابل استرداد می‌باشد.

فقط پارک آبی:
شیفت آقایان: روزهای زوج و جمعه از ساعت  ۱۴  الی  ۱۶  و از ساعت  ۱۶:۳۰  الی  ۱۸:۳۰  و از ساعت  ۱۹  الی  ۲۱  و از ساعت  ۲۱:۳۰  الی  ۲۳:۳۰
شیفت آقایان: روزهای فرد از ساعت  ۱۹  الی  ۲۱  و از ساعت  ۲۱:۳۰  الی  ۲۳:۳۰

شیفت بانوان: روزهای فرد از ساعت  ۱۰  الی  ۱۲  و از ساعت  ۱۲:۳۰  الی  ۱۴:۳۰  و از ساعت  ۱۵  الی  ۱۷
شیفت بانوان: روز جمعه از ساعت  ۸  الی  ۱۰  و از ساعت  ۱۰:۳۰  الی  ۱۲:۳۰

(سونا و جکوزی و پارک آبی): از زمان ورود به مدت  ۴  ساعت
شیفت آقایان: روزهای زوج و جمعه از ساعت  ۱۴  الی  ۲۳:۳۰
شیفت آقایان: روزهای فرد از ساعت  ۱۹  الی  ۲۳:۳۰

شیفت بانوان: روزهای فرد از ساعت  ۱۰  الی  ۱۸
شیفت بانوان: روز جمعه از ساعت  ۸  الی  ۱۲:۳۰

 

قیمت بلیط گیشه پارک آبی کوثر: 

شیفت قیمت
پارک آبی: ۲۲۰۰۰  تومان
سونا و جکوزی و پارک آبی: ۴۲۰۰۰  تومان
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • استخر کودکان
 • بانوان
 • جکوزی
 • حمام سنتی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • سرسره آبی
 • سرسره آهسته
 • سرسره پیچشی
 • سرسره موج
 • منطقه بازی کودکان
شیفت آقایان فقط پارک آبی
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۱:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۲۱:۳۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شیفت بانوان فقط پارک آبی
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۰:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۰:۳۰
پایان :
۱۲:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۳۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شیفت آقایان (سونا و جکوزی و پارک آبی)
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
شیفت بانوان (سونا و جکوزی و پارک آبی)
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۲:۳۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۸:۰۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۸:۰۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
%۱۰

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.