استخر استادیوم تختی تهران

 • تهران- تهران- سه راه افسریه- انتهای پیروزی- اتوبان بسیج- سه راه تختی- بلوار هجرت- استادیوم تختی
 • ۰۲۱-۳۳۲۲۷۵۲۵
38% تخفیف
قیمت:
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر تختی تهران:

سانس بانوان استخر تختی تهران: شنبه الی پنج شنبه از ساعت 9 الی 12 و  13 الی 16، جمعه از ساعت 9 الی 13

سانس آقایان استخر تختی تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 18 الی 22:30، جمعه از ساعت 14:30 الی 18 و 18:30 الی 22:30

حمام آفتاب استخر مجموعه تختی (ویژه بانوان): شنبه الی پنج شنبه از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16 جمعه از ساعت 9 الی 13

در ماه های تیر و مرداد قبل از مراجعه با مجموعه هماهنگ شود.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۸
تخفیف
۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۱۴,۵۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 1.8

۱۳۹۸/۰۴/۲۷

نقاط قوت
 • جای پارکینگ
نقاط ضعف
 • شلوغی و خاموش بودن جکوزی و سنا-

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 1.5

۱۳۹۸/۰۴/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • حوضچه آب سردش کار نمیکرد . استخر آبش کدر و کثیف شده بود و در کل نسبتل صعیف شده بود

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نقاط قوت
 • محل پارک خودرو مناسب
نقاط ضعف
 • آب مجموعه تمیز نبود

استخر استادیوم تختی تهران 0 5 5

۱۳۹۸/۰۴/۰۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • دوش افتضاح

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 1.25

۱۳۹۸/۰۴/۰۴

استخر با کمال تعجب با کاشی استخری نبود کاشی های بزرگ که پای ادم لیز می خورد
وضعیت دوشها افتضاح وبه هم چسبیده بود اصلا نمیشد بدن را اب کشید مصالح مواد به کار رفته در ساخت استخر درجه ۳ که چه عرض کنم درجه ۱۰ بود توصیه نمیکنم

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 4.4

۱۳۹۸/۰۴/۰۴

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف
 • تعمیرات نا صحیح

نسبتا خوب

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

نقاط قوت
 • تمیز و بهداشتی بودن و داشتن پارکینگ خودرو
نقاط ضعف

استخر استادیوم تختی تهران 0 5 4.3

۱۳۹۸/۰۳/۲۱

نقاط قوت
 • قیمتش خوبه
نقاط ضعف

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 3.5

۱۳۹۷/۰۹/۲۱

من ٤ماهه از اين استخر به صورت مرتب استفاده مي كنم خلوتي و بزرگي استخر دليل اصلي منه

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 5

۱۳۹۷/۰۹/۱۶

خوبه

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 5

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

من تقریبا ماهی سه چهار بار میرم.
همه چیزش عالیه.
آبشم خیلی تمیزه.
اخلاق پرسنلشم عالیه...

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 4.5

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

نقاط قوت
 • خیلی خوب تمیز با کیفیت
نقاط ضعف

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 4.8

۱۳۹۷/۰۸/۱۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • فقط سونا بخار و خشک اکالیپتوس نداشت وگرنه هم بخار داشت و خشک هم گرم بود.

بنظر من با قبل خیلی فرق کرده. مدیریت جدید بهتر عمل کرده. خیلی تمیزتر از قبل شده.
من قبلاً رفته بودم، ولی الان با گذشته فرق کرده.
بهتر شده.
آب جکوزی خیلی تمیز بود.

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 2.9

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

نقاط قوت
 • بزرگی استخر
نقاط ضعف
 • جکوزی و سونا خشک

بسیار عالی فقط سونا خشک خاموشه این خیلی بده قسمت جکوزی ابش کثیفه ولی اون گروهی که روزای زوج.ورزش میکنن . عالین چنتا پیرمرد باحال ..دمشون گرم .

پاسخ
استخر استادیوم تختی تهران 0 5 3

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

نقاط قوت
 • تمیز بودن
نقاط ضعف
 • سونای خشک چندباری که رفتم خاموش بود متاسفانه .....
 • قطعی آب و ۳۰ دقیقه معطلی برای دوش گرفتن قبل از رفتن تو استخر که خیلی رو اعصابم رفت .....

متوسط

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

پنجمین مجموعه ورزشی در سراسر ایران ورزشگاه تختی واقع در منطقه پیروزی است. که بابت بازی های آسیایی در سال 1974 ساخته شده ، این مجموعه که استخر تختی در آن دایر و فعالیت خود را آغاز نموده امکانات ورزشی چون دو و میدانی ، والیبال ، بسکتبال ، تنیس و ژیمناستیک ..... را داراست.

استخر روباز تختی دارای حمام آفتاب در ساحل ماسه ای بامحیطی بهداشتی و مجهز است. از مشخصات استخر به طول استخر 25 متر ، عرض استخر 15 متر ، کمترین عمق طول استخر 1 متر و بیشترین عمق طول استخر 2/5 متر می توان اشاره کرد.  

نوع تصفیه موجود با بهترین نوع تصفیه کلر مایع می باشد.

کلاس های بدن سازی برای مخاطب آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی تختی دایر است و همچنین توسط بهترین اساتیدغریق نجات آموزش شنا برای علاقمندان با محیط آرام قابل پذیرش می باشد.

تراس آفتاب استخر تختی با ساحل ماسه ای این امکان را برای بانوان علاقمند ایجاد کرده که با قرار گرفتن زیر  اشعه فرا بنفش نور خورشید پوست خود را برنزه کرده و دیگر نیازی به روشهای مصنوعی مثل استفاده از دستگاه سولاریوم نداشته باشند.

بانوان و آقایان جهت اطلاع از سانسها به سایت پول تیکت مراجعه کرده و جهت اطلاع سانس بانوان استخر تختی تهران: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 16، جمعه از ساعت 9 الی 13، پنجشنبه از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16و سانس آقایان استخر تختی تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 18 الی 23، جمعه از ساعت 14:30 الی 18 و 18:30 الی 23 آماده ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن با دارا بودن کادری مجرب به شما عزیزان می باشند.

آدرس استخر تختی :تهران - سه راه افسریه - انتهای خیابان پیروزی - اتوبان بسیج - سه راه تختی - بلوار هجرت - استادیوم تختی 

امکانات استخر استادیوم تختی : استخر آقایان ، استخر بانوان ، استخر کودکان ، تراس آفتاب همراه با ساحل ماسه ای ، جکوزی ،حوضچه آب سرد ، سونا خشک ، سونا بخار ، بدن سازی ، اتاق ماساژ ، فروشگاه لوازم ورزشی ، پارکینگ ، بوفه ، کلاس آموزش شنا ، استخر آب گرم استاندارد ، سیستم تهویه 

پس اگر به دنبال برگ تخفیف مجموعه استخر روباز تختی تهران، تخفیف های ویژه مجموعه استخر روباز تختی تهران، کارت تخفیف مجموعه استخر روباز تختی تهران، بلیط زنانه مجموعه استخر روباز تختی تهران، آدرس مجموعه استخر روباز تختی تهران، بلیط کودکان مجموعه استخر روباز تختی تهران، عکس مجموعه استخر روباز تختی تهران، ویدیوی مجموعه استخر روباز تختی تهران، قیمت بلیط مجموعه استخر روباز تختی تهران، تخفیف بلیط مجموعه استخر روباز تختی تهران هستید و می خواهید میهمان بهترین مجموعه استخر  روباز بانوان و آقایان در تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

 

 

 

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۵
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر مایع
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۱
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۲.۵