استخر ایثار کرمان

 • کرمان- کرمان- سه راه سیلو- بعد از دانشکده دادبین
 • ۰۳۴۳۲۱۳۴۵۹۴
24% تخفیف
قیمت:
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر ایثار کرمان:

سانس بانوان استخر ایثار کرمان: یکشنبه از ساعت 8 الی 9:30، روزهای فرد از ساعت 9:30 الی 11، روزهای فرد و جمعه از ساعت 11 الی 12:30، 12:30 الی 14 ،پنجشنبه و جمعه از ساعت 14 الی 15.30، سه شنبه از ساعت 17 الی 18:30، 20 الی 21:30 و  18:30 الی 22، پنجشنبه از ساعت 15:30 الی 17

سانس آقایان استخر ایثار کرمان: شنبه از ساعت 14 الی 15:30، 15:30 الی 17، 17 الی 18:30، روزهای زوج از ساعت 21:30 الی 23، یکشنبه از ساعت 20:30 الی 22 ، دوشنبه از ساعت 18:30 الی 20 و 21:30 الی 23، سه شنبه از ساعت 9:30 الی 18، 11 الی 12:30، 22:30 الی 23:30، چهارشنبه از ساعت 20 الی 21:30 و 21:30 الی 23 پنجشنبه از ساعت 19 الی 20:30 و 20:30 الی 22، جمعه از ساعت 20 الی 21:30 و 21:30 الی 23

 پذیرش خردسال زیر 5 سال ممنوع می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۴
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
استخر ایثار کرمان 0 5 3.7

۱۳۹۸/۰۴/۱۳

نقاط قوت
 • خوب
نقاط ضعف
 • جکوزی نه چندان گرم

پاسخ
استخر ایثار کرمان 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۴/۰۶

استخر تمیز بود

پاسخ
استخر ایثار کرمان 0 5 4.3

۱۳۹۸/۰۲/۲۰

استخر نسبتا تمیز و بزرگی. پرسنل بانوان بسیار خوش برخورد هستند. مشکل زیادی ندیدم. فقط کاش حمام ها شامپو داشت.

پاسخ
استخر ایثار کرمان 0 5 2.6

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

نقاط قوت
 • نو ساز
 • جای پارک خودرو
نقاط ضعف
 • سانس آزاد ‌کم
 • با اینکه زیر مجموعه ی دولتی است، اما برای بسیجی ها تخفیف ندارد!

چون سر کوچه ی ماست می خاستم برم، ولی ۸۰٪ سانسهایش ویژه ی جانبازها و کارکنان کارخانه هاست

پاسخ
استخر ایثار کرمان

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

باسلام لطفا فردی رو جلوی درب بگذارید که با حوصله و سعه صدر پاسخگوی مراجعین باشه نه یه فردی که باخودش قهره و آدم پشیمون میشه از سوال کردنش.واقعا برای شهرستان کرمان متاسفم که رعایت احترام برای یکدیگر به صفر رسیده.

استخر ایثار کرمان

۱۳۹۷/۰۵/۲۸

خوبه و برای جانبازان گرامی طراحی شده
محیطی تمیز و خوب‌

استخر ایثار کرمان 0 5 2.3

۱۳۹۷/۰۵/۰۵

نقاط قوت
 • ندارد
نقاط ضعف
 • کثیفی اب و بی نظمی پرسنل

خیلی بی نظم و شلوغ

پاسخ
استخر ایثار کرمان 0 5 4

۱۳۹۷/۰۵/۰۳

نقاط قوت
 • کیفیت آب خوب است
نقاط ضعف
 • پرسنل کمی کیفیت پایینی دارند

خوب است و آب کاملا خوبی دارد

پاسخ
استخر ایثار کرمان 0 5 3.9

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

خوب

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.