استخر جانبازان و معلولین زاهدان

  • سیستان و بلوچستان- زاهدان- بلوار دانشجو-دهکده المپیک-درب روبروی دانشجو ۲۸
  • ۰۵۴۳۳۴۲۵۰۰۹
33% تخفیف
قیمت:
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

استخر جانبازان و معلولین زاهدان در ماه رمضان:

سانس بانوان استخر جانبازان و معلولین زاهدان در ماه رمضان: تعطیل می باشد

سانس آقایان استخر جانبازان و معلولین زاهدان در ماه رمضان: همه روزه  از ساعت 20 الی 21، 21:30 الی 22:30، 23 الی 24

استخر جانبازان و معلولین زاهدان:

سانس بانوان استخر جانبازان و معلولین زاهدان: روزهای زوج از ساعت 12 الی 17

سانس آقایان استخر جانبازان و معلولین زاهدان: روزهای فرد از ساعت 14 الی 20، روزهای زوج از ساعت 18:30 الی 20، جمعه از ساعت 14 الی 20 

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۷:۰۰

ماه مبارک رمضان

غیرفعال
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۷:۰۰

ماه مبارک رمضان

غیرفعال
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۷:۰۰

ماه مبارک رمضان

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع ۲۳:۰۰
پایان ۰۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۳
تخفیف
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان