استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران

 • تهران- تهران- خیابان دماوند- روبروی بیمارستان بوعلی- جنب فدراسیون ناشنوایان- استخر سلمان فارسی
 • ۰۲۱-۷۷۵۶۵۱۵۲
25% تخفیف
قیمت:
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران:

سانس بانوان استخر سلمان فارسی تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 16، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10 الی 17:30، پنجشنبه از ساعت 10 الی 14، جمعه از ساعت 8 الی 14

سانس آقایان استخر سلمان فارسی تهران: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 18 الی 23، روزهای فرد از ساعت 6 الی 9 (صبحگاهی)، پنجشنبه و جمعه از ساعت 15 الی 23

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۶:۰۰
پایان ۰۹:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۳
تخفیف
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 4.1

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

نقاط قوت
 • استخر تمیز
نقاط ضعف
 • حوضچه ابسرد کیفیت لازم ندارد

در کل خوبه

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 2.2

۱۳۹۸/۰۱/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • قسمت عمیقش برای شنا خیلی کم است و مسابقه دارن میدن و تو قسمت عمیق فقط ۱ لاین برای شنا کردن داره

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

نقاط قوت
 • تمام موارد بالا برای من کاملا مورد قبول هست
نقاط ضعف
 • ندیدم.

در درجه اول برای من بزرگ بودن استخر مهم است و تمیزی آب. با ارادت

استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 4.9

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

به نظرم استخر خوبی برای اموزش وتفریح است من خیلی راضی هستم

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

واقعا عالی شده دوش ها تعویض درجه سونا و جکوزی ملایم واقعا مدیریت جدید خیلی کارش درسته خیلی عالیه.

فقط اگه لطف کنن بچه ها رو اجازه ندن وارد سونا و جکوزی بشن و سر و صدا کنن اعصابو روان ما رو بهم بریزن ممنون میشیم.

چون تو اکثر استخر ها افراد زیر 16 سال رو به سونا و جکوزی راه نمیدن خصوصا اینجا که سونا و جکوزی کاملا جداست از استخر.

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 3

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

نقاط قوت
 • خلوت
نقاط ضعف
 • دوش ها

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۵

نقاط قوت
 • نزدیک
 • تمیز
نقاط ضعف
 • شلوغ

نزدیک محل زندگی

استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 2.1

۱۳۹۷/۱۲/۰۲

نقاط قوت
 • استخر تمیز و نسبتا بزرگ
نقاط ضعف
 • بخش سونا ،جکوزی و حوضچه ابسرد کیفیت لازم رو ندارد

سانس استخر زمانش خیلی زیاده برای همین ارزش پولی رو که میدی داره ممنون از پول تیکت بابت تخفیف

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

سلام جناب آقای محمد حسین قدرت زاده گرامی
از حسن نظر شما ساسگزاریم، با حمایت شما می توانیم این مسیر رو بهتر ادامه بدیم.

استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۱۰/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • جكوزيش سرد بود

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 3.8

۱۳۹۷/۰۹/۲۸

نقاط قوت
 • تمیزی آب
نقاط ضعف

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 4.6

۱۳۹۷/۰۹/۱۴

نقاط قوت
 • طول نسبتا زیاد
نقاط ضعف

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۸/۰۹

نقاط قوت
 • کیفیت آب متوسط
نقاط ضعف
 • سانس 2 ساعت بشه قیمتش 8 تومن

قیمت بالا

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

سلام
مدتی هست که از این استخر استفاده میکنم، به این علت که استخری در این محدوده مناسب پیدا نکرده به این استخر میروم، البته استخر فرات که در میدان امامت هست و جزو پول تیکت هم می باشد، شما می توانید خریداری کنید و استخر فرات استخر بسیار خوبی است.
ضعف های استخر سلمان فارسی:
1- استخر به چهار بخش تقسیم شده: بخش اول تمرین یه تیم واترپلو، بخش دوم آموزش شنا، بخش سوم شنا برای مشتری (بخش خیلی کمی دارد) بخش چهارم: آب درمانی (که بخشی از آن برای سرسره هست)
حالا سوال اینجاست: مسئول محترم استخر میخواهی استخر و از تفریحی خارج کرده و فقط آموزشی کنید ، شما با این عمل حق مشتری را درست ادا نمی کنید و حق الناس هست و گردن شما می ماند.
2- بخش سونا خشک بیشتر اوقات سرد هست منظورم از سرد یعنی دمای لازم برای سونای خشک وجود ندارد.
3- سونای بخار بیشتر اوقات اینقدر درجه بالاست که نمی توانید داخل بروید.
4- جکوزی بیشتر اوقات ولرم است.
5- مشکل خیلی بزرگتر چون جکوزی و سونا در طبقه دوم واقع شده آب از دوش ها نمی آید یا اگر می آید دو قطره
6- به بخش حمام سنتی اعلام کنید لطفا با حجم کوچکی سالن سونا و جکوزی سیگار نکشند.
7- دوش های پایین از محفظه مایع شستشوی بدن مایع بیرون نیامده و همگی دست خود را در مخزن اصلی می کنند.
نقاط قوت:
بنظر شما نقاط قوت هم مانده بگم ؟
فقط برخورد کارکنان از بلیط فروشی، رختکن، غریق نجات ها خوب هست و تمام
حیف است با چنین فضایی در این محدوده شلوغ تهران چنین استخری با مدیریت ضعیف اداره می شود.

استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 2.7

۱۳۹۷/۰۵/۲۹

نقاط قوت
 • بزرگ بودن استخر-کمد خوب_سقف زیبا
نقاط ضعف
 • کف سالن پر از آبه و هر لحظه ممکن زمین بخورن افراد_دوش قدیمی

آب نسبتا تمیز و توی سانس ۱۱ تا ۱۳ از ۱۲ به بعد سرسره رو اجازه استفاده میدن و یه قسمت دیگه شنا نمیشه کرد و استاندارد خوبی نداره سرسره از لحاظ داخلی.

پاسخ
استخر سلمان فارسی (فدراسیون ناشنوایان) تهران 0 5 3.5

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

نقاط قوت
 • تمیزی
نقاط ضعف
 • بر خورد کارکنان

برخورد ضعیف کارکنان،مشخص نبودن تایم تفریحی

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۳۴
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۷
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: فیلتر شنی
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۱.۲
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۳.۲