ورود | ثبت نام

استخر شریعتی تهران

 • آدرس: تهران، شهر تهران، یافت آباد ، میدان معلم ، خیابان تختی ، کوچه رشوانلوپور
 • تلفن: ۰۲۱-۶۶۶۱۲۸۰۲
15% تخفیف
قیمت:
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر شریعتی تهران تا 15 درصد تخفیف

سانس‌های استخر شریعتی تهران

 • ساعت کاری بانوان استخر شریعتی تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 9:30، 9:30 الی 11، 11 الی 12:30، 12:30 الی 14، 14 الی 15:30 و 15:30 الی 17، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14
 • ساعت کاری آقایان استخر شریعتی تهران: رزوهای فرد از ساعت 8 الی 9:30، 9:30 الی 11، 11 الی 12:30، 12:30 الی 14، 14 الی 15:30 و 15:30 الی 17، همه‌روزه از ساعت 19 الی 23، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 15 الی 23:30

قیمت بلیط استخر شریعتی تهران

 • سانس 90 دقیقه با تخفیف 59.500 تومان
 • سانس 3 ساعته با تخفیف 59.500 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۳۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۳ ساعت
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۵۹,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
استخر شریعتی تهران 0 5 2.2

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

نقاط قوت
 • تحقق انتظارات مشتری
 • پیش بینی نیازهای مشتری و ارائه خدماتی فراتر از انتظار
 • خلق تجربه مثبت در ارتباط مشتری با کسب و کار
 • گوش دادن به مشتری
 • آراستگی ظاهر پرسنل
 • آموزش مداوم کارکنان
 • ایجاد روش های ارتباط نزدیک با مشتری
 • تحلیل دقیق رفتار مشتریان
نقاط ضعف
 • درجه سونای خشک پائین هست و به خوبی گرم نیست

برخورد مدیریت مجموعه عالی هستش و به مشتریان احترام ویژه و خواصی میگذارند.
همچنین مسئول گیشه و کفشداری انسان هایی صدیق ، دلسوز ، متعهد و مجرب هستند و وظیفه شناسی و مشتری مداری و توجه به انتظارات مشتریان توسط آنها قابل تحسین و تقدیر است

پاسخ
استخر شریعتی تهران 0 5 4.6

۱۴۰۲/۱۲/۰۳

نقاط قوت
 • آب تمیز و خلوت
نقاط ضعف
 • هیچی

پاسخ
استخر شریعتی تهران 0 5 3.7

۱۴۰۲/۱۱/۲۷

نقاط قوت
 • سونای بخار
 • رفتار عالی پرسنل
 • رختکن زیاد
 • جکوزی بزرگ
نقاط ضعف
 • نداشتن بوفه

همه چیزی خوب و قابل قبوله
رفتار پرسنل هم عالیه به مشتری خیلی احترام میذارن.
رختکن به اندازه کافی داره.
دمای آبش مناسبه

پاسخ
استخر شریعتی تهران 0 5 4.7

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

نقاط قوت
 • تمیز و خوب
نقاط ضعف

پاسخ
استخر شریعتی تهران 0 5 4.7

۱۴۰۲/۱۰/۲۱

خیلی خوب آب تمیز فقط سونا خشک ضعیف بود

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

استخر شریعتی تهران یکی از مجموعه‌های به‌صرفه و مناسب است که در منطقه 17 در خیابان یافت آباد قرار دارد. این استخر در دو سانس 1.5 و 3 ساعته برای بانوان و آقایان بلیط‌فروشی دارد. این گزینه برای کسانی که می‌خواهند مدت زمان کوتاهی از استخر استفاده کنند و قیمت کمی بپردازند، بسیار مناسب است. 

امکانات استخر شریعتی تهران

 • استخر بزرگسالان
 • سونا خشک و بخار
 • حوضچه آب سرد
 • جکوزی
 • پارکینگ
 • بوفه
 • کلاس‌های آموزشی شنا

آدرس استخر شریعتی تهران

تهران، منطقه ۱۸، یافت آباد، میدان معلم، خیابان تختی، کوچه رشوانلوپور، مجموعه ورزشی هفت تیر، استخر شریعتی

شماره تماس استخر شریعتی یافت‌آباد

۰۲۱-۶۶۶۱۲۸۰۲

قوانین و مقررات استخر شریعتی تهران

نیازی به پرینت گرفتن بلیط نیست. کافی است کد دریافتی از پول تیکت را به گیشه نشان دهید

سانس‌های این استخر به دو صورت 90 دقیقه‌ و 3 ساعته است. لطفا در هنگام خرید به این نکته دقت کنید.

دوش گرفتن قبل از ورود به استخر الزامی است.

استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی در استخر ممنوع است.

شرایط کنسلی بلیط استخر شریعتی تهران

در صورتی که به هر دلیلی نیاز به لغو خرید بلیط خود دارید، می‌توانید تا ۴۸ ساعت پس از خریداری سانس مربوطه، بلیط خود را مرجوع کنید و مبلغ پرداختی خود را پس بگیرید. برای این کار، لطفاً ابتدا به بخش "تماس با ما" در وب‌سایت پول تیکت مراجعه کرده و در فرم مربوطه، گزینه "درخواست عودت وجه" را انتخاب نمایید. در انتها، مبلغ پرداختی شما طی ۲۴ تا ۷۲ ساعت آتی به حساب شما بازگردانده خواهد شد.

تهیه بلیت پارک آبی تهران 

فروش اینترنتی بلیت استخر تهران

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲.۵
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۵
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۳

  استخر شریعتی تهران کجاست؟

  تهران - یافت آباد - میدان معلم - خیابان تختی - کوچه رشوانلوپور


  شماره تلفن استخر شریعتی تهران چند است؟

  021-66607430