استخر شهید ثمری

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: البرز - جاده ملارد - سه راه مارلیک - ورزشگاه شهید ثمری - استخر و سونای ثمری
 • شماره تماس: ۰۲۶۳۶۵۲۵۴۶۳
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • بانوان
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
 • بوفه
 • پارکینگ
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۲۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
-- خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۳:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۳:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۳:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۵/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۵:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۲:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
%۲۹
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.