استخر پاسارگاد کرج

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: البرز - كرج - جاده ملارد- روبروی شهرداری- بلوار آزادگان- خیابان آزادگان جنوبی - استخر پاسارگاد
  • شماره تماس: ۶۵۱۱۸۲۲۸
  • استخر کودکان: دارد
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
-- خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۰۰:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۳۸
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.