ورود | ثبت نام

استخر شهید شجاعی تهران

 • آدرس: تهران، شهر تهران، تهرانسر، بلوار گلها، بعد از چهارراه یاس، روبروی تالار پیوند، استخر شهید شجاعی
 • تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۱۶۳۱۱
23% تخفیف
قیمت:
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر شهید شجاعی تهران تا 23 درصد تخفیف

سانس‌های استخر شهید شجاعی تهران

 • ساعت کاری بانوان استخر شهید شجاعی تهران: روزهای زوج، پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الی 15
 • ساعت کاری آقایان استخر شهید شجاعی تهران: روزهای زوج، پنجشنبه و جمعه از ساعت 16 الی 18:30، همه‌روزه از ساعت 18:30 الی 23:30

قیمت بلیط استخر شهید شجاعی تهران

 • سانس 90 دقیقه با تخفیف 85.000 تومان
 • سانس آزاد با تخفیف 123.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۱۸
تخفیف
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۲۳
تخفیف
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
استخر شهید شجاعی تهران 0 5 3.1

۱۴۰۲/۱۲/۰۴

نقاط قوت
 • قیمت، پارکینگ
نقاط ضعف

پاسخ
استخر شهید شجاعی تهران 0 5 1.1

۱۴۰۲/۱۱/۱۷

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • امنیت نداره از کمد لباس ها دزدی میشه

پاسخ
استخر شهید شجاعی تهران 0 5 0.5

۱۴۰۲/۱۱/۱۳

با این آب کثیف استخر حق هر شخصی هست بتونه ده دقیقه دوش بگیره متاسفانه پرسنل با یه شلنگ کل رختکن و میز ها را پر اب کرده بود و مدام داد میزد دوش تموم شد دوش تموم شد
وقتی زدن سانس تا ۳ از ۲:۳۰ همه رو حتی از تو زختکن بیرون کردن برن خونه
فوق العاده بی ادب بودن
وقتی کسی میره استخر میخواد روحیه ش عوض بشه اینا باعث شدن ادم عصبی و هیستیریک بیاد بیرون

پاسخ
استخر شهید شجاعی تهران 0 5 4.4

۱۴۰۲/۱۱/۰۵

نقاط قوت
 • موقعیت مکانی دسترسی عالی
نقاط ضعف

پاسخ
استخر شهید شجاعی تهران 0 5 3.48

۱۴۰۲/۱۱/۰۳

استخر کلا قدیمی هستس که جدیدا بازسازی شده.
ولی قدیمی بودن رو قشنگ احساس میکنید ..
خیلی تمیز نیست و رو زمین و در دیوار کثیفی به چشم میخوره .
اب استخر و جکوزی و اب سرد تمیز بود .
جکوزی خیلی کوچک...
سونا بخار داغون بود..
هیچ خبری هم از اسانس اوکالیپتوس یا دیگر اسانس ها در سوناا ها نبود.. در کل نسبت به قیمت میارزه فکر کنم

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 ۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

پذیرش استخر تا ساعت 22:30 می باشد و زمان تخلیه استخر 23:30 می باشد.

استخر سرپوشیده شهید شجاعی تهران بدون محدودیت زمانی مخاطب بانوان و آقایان محترم واقع در تهرانسر می باشد. سامانه پول تیکت امکان خرید بلیط استخر تهران با تخفیف را برای کاربران خود فراهم کرده است.

استخر شهید شجاعی تهران یک استخر بی نظیر با امکانات بی نظیر و فوق العاده محیط بهداشتی آماده ارائه خدمات به شما سروران گرامی است.

تهرانسر نام محله ای در غرب تهران یک منطقه خوش آب و هوا و تقریبا پاک نسبت به شرق تهران ساکنین زیادی در این محله سکونت دارند. از سمت شمال با بزرگراه شهید لشکری و شهرک آزادی و از سمت جنوب با بزرگراه فتح و از سمت شرق با فرودگاه مهرآباد و از سمت غرب به بزرگراه آزادگان مشرف است پیشنهاد پول تیکت به شما عزیزان رفتن به استخر شهید شجاعی تهرانسر می باشد.

از مشخصات استخر شهید شجاعی تهران به طول استخر 25 متر ، عرض استخر 12 متر ، کمترین عمق طول استخر 1/2 متر و بیشترین عمق طول استخر 4 متر می باشد. 

شنا علاوه بر تفریح و مهارت خاصیت نجات جان شما را دارد اکثر آدمها از اقشار مختلف با سنین مختلف به ورزش شنا روی می آورند که در  بیشتر مواقع دیدگاه آدمها به شنا یک تفریح است اما اینطور نیست علاوه بر تفریح یک ورزش مناسب برای سلامتی و تندرستی می باشد.

امکانات استخر شهید شجاعی تهرانسر تهران : استخر آقایان ، استخر بانوان ، استخر کودکان ، سرسره آبی ، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک ، سونا بخار ، پارکینگ ، اتاق ماساژ با مربیان مجرب ، بوفه ، آبشار آب سرد، مدرسه واترپلو، آموزش نجات غریق ، آموزش شنا ، بدون هزینه ورودی 

سانس آقایان استخر شهید شجاعی بلوار گلها روزهای زوج از ساعت 19 الی 23:30، روزهای فرد و جمعه  از ساعت 16 الی 23:30 و سانس بانوان استخر شهید شجاعی روزهای زوج از ساعت 19 الی 23:30، روزهای فرد و جمعه  از ساعت 16 الی 23:30 دایر می باشد.

آدرس استخر شهید شجاعی تهران : تهرانسر- بلوار گلها- بعد از چهارراه یاس- روبروی تالار پیوند

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر شهید شجاعی تهران ، تخفیفان های ویژه استخر شهید شجاعی تهران ، کارت تخفیف استخر شهید شجاعی تهران ، بلیط زنانه استخر شهید شجاعی تهران ، آدرس استخر شهید شجاعی تهران، بلیط کودکان استخر شهید شجاعی تهران، عکس استخر شهید شجاعی تهران، ویدیوی استخر شهید شجاعی تهران، قیمت بلیط استخر شهید شجاعی تهران، تخفیف بلیط استخر شهید شجاعی تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است. علاوه بر تهیه بلیت استخرهای تهران، این سامانه رزرو آنلاین بلیت پارک آبی تهران را نیز برای کاربران خود ساده کرده است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر پودری
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۱.۲
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۴

  استخر شهید شجاعی تهران کجاست؟

  تهران - تهرانسر- بلوار گلها- بعد از چهارراه یاس- روبروی تالار پیوند- استخر شهید شجاعی


  شماره تلفن استخر شهید شجاعی تهران چند است؟

  021-44516311- 44536311