استخر شهید چمران حکیمیه تهران

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: تهران - تهران - شهرک حکیمیه - انتهای بلوار بهار -مجموعه ورزشی شهید چمران تهران
  • شماره تماس: ۰۲۱-۷۷۰۰۷۴۴۶
  • استخر کودکان: دارد

سانس های استخر شهید چمران حکیمیه تهران :

سانس بانوان :

بانوان روزهای زوج ( صبح از ساعت 8 الی 9:30) و ( صبح از ساعت 10 الی 11:30) و ( از ساعت 12:30 الی 14) و ( از ساعت14:30الی 16)  و

( از ساعت 16:30 الی 18 ) و ( از ساعت 18:30 الی20)

سانس آقایان : 

آقایان روزهای فرد ( 13:30 الی15) و ( 15:30 الی17) و ( 17:30 الی 19) و ( 19:30 الی 21)

 

 

 

کلاس های آموزشی شنا از سن 5 سال  ( قد 120 سانتی متر ) به  بالا در سطوح مبتدی تا پیشرفته به شیوه گروهی ، نیمه خصوصی و خصوصی در تمام ایام سال آماده پذیرش علاقمندان است . ( آقایان روزهای فرد و بانوان روزهای زوج)

  • استخر بزرگسالان
  • استخر کودکان
  • جکوزی
  • حوضچه آب سرد
  • سونا بخار
  • سونا خشک
سانس آزاد بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۲:۳۰
پایان :
۱۴:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۴:۳۰
پایان :
۱۶:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
شروع :
۱۸:۳۰
پایان :
۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
سانس آزاد آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شروع :
۱۳:۳۰
پایان :
۱۵:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شروع :
۱۵:۳۰
پایان :
۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شروع :
۱۷:۳۰
پایان :
۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
شروع :
۱۹:۳۰
پایان :
۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
%۵۰

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.