استخر قائم تهران

  • تهران- تهران- تهران نو- چهار راه خاقانی- روبروی پمپ بنزین- استخر سرپوشیده قائم
  • ۰۲۱-۷۷۹۳۶۰۰۲
25% تخفیف
قیمت:
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر قائم تهران:

سانس عادی بانوان استخر قائم تهران: همه روزه از ساعت 8 الی 9:45، 10 الی 11:45، 12 الی 13:45، 14 الی 15:45، 16 الی 17:45 و 18 الی 19:45

سانس آزاد بانوان استخر قائم تهران: همه روزه از ساعت 8 الی 13:45 و 14 الی 17:45

استخر مخصوص بانوان می باشد

توجه: کودکان زیر 3 سال پذیرش نمی شوند.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۱:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۳:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۷:۴۵
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

رزرو کلاس شنا

استخر قائم تهران 0 5 4.48

۱۳۹۸/۰۶/۱۲

نقاط قوت
  • خلوته و تعداد کمی میان آب استخر هم سرده (البته برای تابستون)
نقاط ضعف
  • بوفه خالیه و هیچی نداره

در کل خوبه و خلوته

پاسخ
استخر قائم تهران 0 5 5

۱۳۹۸/۰۴/۲۱

نقاط قوت
  • همه چي عالي و خوب
نقاط ضعف

پاسخ
استخر قائم تهران 0 5 0.5

۱۳۹۸/۰۳/۲۴

نقاط قوت
  • آب شیررنگ استخر که معلوم نبود از کلر یا سیمان سفید سرامیکهای استخر
نقاط ضعف
  • بوی تند سیگار وقلیان در فضای استخر پر بود بوفه هیچی نداشت جز دو عدد قلیان وچنتا نوشابه انژی زا

حیف وقت که دراین محیط دل گیر و فضای خفه بگذرد

پاسخ
استخر قائم تهران 0 5 2.4

۱۳۹۸/۰۳/۰۷

نقاط قوت
نقاط ضعف
  • کثیف

متاسفانه خیلی بد بود.مدیریت اصلا اهمیتی به استخر نمیده.اب کثیف.سونا خشک خراب.جکوزی هم همه واترجتهاش خراب بود.شده بود حوض اب گرم.

پاسخ
استخر قائم تهران 0 5 1.5

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

نقاط قوت
  • هیچی
نقاط ضعف
  • کلر بسیار زیاد (البته اون موقع که من رفتم)

خیلی خیلی کوچیکه

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

استخر سرپوشیده قائم تهران واقع در خیابان تهران نو می باشد. این استخر بی نظیر با بهترین و بروزترین امکانات ارائه خدمات به مشتریان است.

استخر قائم تهران مخاطب بانوان و آقایان است که سانس بانوان گرامی شنبه الی پنجشنبه از ساعت 10 الی 17، جمعه و ایام تعطیل از ساعت 10 الی 15 و سانس آقایان محترم همه روزه از ساعت 18:30 الی 23 با کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات به شما سروران گرامی می باشد. استفاده از سانس 3 ساعت است و پذیرش کودکان زیر 3 سال امکان پذیر نیست.

امکانات استخر قائم تهران : استخر آقایان ، استخر بانوان ، استخر کودکان ، جکوزی ، سونا خشک ، سونا بخار ، تونل مه ، اتاق ماساژ ، پارکینگ ، بوفه ، کارتخوان ، فروشگاه لوازم ورزشی ....

ساکنین تهران نو ، نارمک ، تهرانپارس ، دماوند ، پیروزی و .... پیشنهاد وب سایت پول تیکت برای رفتن به استخر سرپوشیده قائم را از دست ندهید و با یکبار تجربه رفتن به استخرقائم مشتری دائمی می شوید. تهران‌نو دارای پنج میدان به نام‌های میدان آشتیانی، اطلاعات، میدان چایچی ،فلکه لوزی و میدان امامت (میدان وثوق) است.

کلاس های آموزش شنا استخر قائم تهران نو با بهترین مربیان که جهت آموزش ورزش شنا شما را به تدریج با نحوه درست انجام حرکات و نفس گیری آشنا می کنند. پیشنهاد مربیان به شما اگر جزء افراد مبتدی هستید و تازه بابت یادگیری شنا اقدام کرده اید بهتر است که به آرامی تمرین کنید تا زود خسته نشوید که علاوه بر آموزش ورزش لذت بخش شنا آرامش را به سوی خود فراخوانید.

 

آدرس استخر : تهران نو- چهار راه خاقانی- روبروی پمپ بنزین- استخر سرپوشیده قائم

 

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر قائم تهران ، تخفیفان های ویژه استخر قائم تهران ، کارت تخفیف استخر قائم تهران ، بلیط زنانه استخر قائم تهران ، آدرس استخر قائم تهران، بلیط کودکان استخر قائم تهران، عکس استخر قائم تهران، ویدیوی استخر قائم تهران، قیمت بلیط استخر قائم تهران، تخفیف بلیط استخر قائم تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.