استخر قیانوری تهران

 • تهران- تهران- میدان بهمن- اتوبان تندگویان- خ میعادجنوبی- خ آموزگار- خ شهید قیانوری- استخر و سونای قیانوری
 • ۰۲۱-۵۵۵۲۱۳۱۲
30% تخفیف
قیمت:
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های مجموعه استخر قیانوری تهران در ماه رمضان

سانس بانوان مجموعه استخر قیانوری تهران در ماه رمضان: روزهای زوج آبدرمانی از ساعت 10 الی 17

سانس آقایان مجموعه استخر قیانوری تهران در ماه رمضان: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 21 الی 3 بامداد

سانس های استخر قیانوری تهران:

سانس بانوان استخر قیانوری تهران: روزهای زوج و پنجشنبه از ساعت 9 الی 17، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13 الی 17، جمعه از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان استخر قیانوری تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 18 الی 23، جمعه از ساعت 15 الی 23

ماساژ ریلکسی  نیم ساعته و یک ساعته بانوان استخر قیانوری تهران: روزهای زوج و پنجشنبه از ساعت 9 الی 17، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13 الی 17، جمعه از ساعت 9 الی 14

ماساژ ریلکسی  نیم ساعته و یک ساعته آقایان استخر قیانوری تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 18 الی 23، جمعه از ساعت 15 الی 23

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۰۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۰۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۰۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۰۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۰۰
پایان ۰۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۹
تخفیف
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
استخر قیانوری تهران 0 5 3.7

۱۳۹۷/۱۱/۱۸

نقاط قوت
 • استخر بزرگ
 • جای پارک عالی
 • استخر کودکان بزرگ
 • ویدیو پروژکتورش برام جالب بود تونستم بازی ژاپن و قطر ببینیم
نقاط ضعف
 • میله دور استخر
 • هوای سرد برای کودکان
 • تایم استفاده از سرسرها کمه سریع خاموش میکنن
 • برخورد طلب کارانه پرسنل بجز مدیریت
 • کوچک بودن کمدها لباس

تایم استفاده از سرسرها بیشتر کنید بهتر

پاسخ
استخر قیانوری تهران 0 5 5

۱۳۹۷/۱۱/۰۷

نقاط قوت
 • از نظر طول وعرض مناسب شنا بود
نقاط ضعف

پاسخ
استخر قیانوری تهران 0 5 2.8

۱۳۹۷/۱۰/۰۶

نقاط قوت
 • عریض
 • تمیز
 • ارزان
 • خلوت
نقاط ضعف
 • نداشتن میله دور استخر
 • دوش ها در هم و بدون کابین
 • اب جکوزی بیشاز حد داغ طوری که کسی داخل نمیرود

این مجموعه یکی از بهترین هاس از نظر ابعاد استخر و تمیزی اما باید دورتا دور استخر میله بزارن تا بشه اونو گرفت وقتی در عرض استخری
همچنین به قسمت دوش ها رسیدگی کنن
در مجموع و با توجه به قیمت عالیه

پاسخ
استخر قیانوری تهران 0 5 0.9

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • دور استخر نداره خطرناکه موقع شیرجه

پاسخ
استخر قیانوری تهران

۱۳۹۷/۰۹/۰۷

رفتار پرسنل خانم این مجموعه اصلا مورد پسند نسیت طوری که مشتری مداری معنایی ندارد ، همچنین نظافت رعایت نمیشود.

استخر قیانوری تهران 0 5 3

۱۳۹۷/۰۶/۲۷

نقاط قوت
 • استخر عریض و مناسب شنا
 • جای پارک عالی
 • سونا معمولی
نقاط ضعف
 • جکوزی
 • و یکم هم محیط سرده

عادت کردیم یا از اینور بوم بیافتیم یا از اونور
از پرسنل انصافا رفتار بدی ندیدم
من چهار بار رفتم اونجا تو سه هفته ی گذشته و باز هم میرم
استخر خوب سونا معمولی جکوزی ضعیف

پاسخ
استخر قیانوری تهران

۱۳۹۷/۰۶/۰۷

خیلی کثیف و بدرد نخور، فقط جای پارک ماشینش خوبه و بزرگی مجموعه.

استخر قیانوری تهران 0 5 3

۱۳۹۷/۰۶/۰۳

سلام استخرنسبت به قبل خیلی بهترشده وامکانات خوبی به اون اضافه شده ،لطفا مغرضانه حرف نزنیم

پاسخ
استخر قیانوری تهران 0 5 0.5

۱۳۹۷/۰۵/۲۵

این استخر به معنی واقعی افتضاحه،حتی یک نکته مثبت نداشت،در عوض تا دلتون بخواد نقاط ضعف و کم‌کاری کارکنان

پاسخ
استخر قیانوری تهران 0 5 2.6

۱۳۹۷/۰۵/۰۷

قیمتش نسبت به امکاناتش بالاس.ابسردم نداره

پاسخ
استخر قیانوری تهران

۱۳۹۷/۰۴/۱۸

خیلی گرون شده اصلا ارزش نداره من دیگه نمیام 7 تومان شد 11.5 بای بای قیانوری

استخر قیانوری تهران

۱۳۹۷/۰۴/۱۸

سلام سرکار خانم مرضیه اسمعیل زاده گرامی
قیمت گیشه استخر قیانوری افزایش پیدا کرد و ما نیز مجبور شدیم قیمت ها رو افزایش بدهیم.
موفق و پیروز باشید.

استخر قیانوری تهران

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

این استخر قدیم خیلی اوضاع خوبی نداشت اما جدیدا عالی شده
هم تمیز و هم خلوته
خود استخرم بسیار بزرگه برای شنا شاید بگم جزو بهترین استخر ها در تهرانه بخاطر عریض بودنش

استخر قیانوری تهران

۱۳۹۶/۱۲/۰۸

سلام استخر قیانوری جز بهترین استخرهای تهران است مخصوصا باپرسنل های خوبشون مثل اقاوحید ........هوشنگ حیدرنیا وحاج احمد دوست داشتنی

استخر قیانوری تهران

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

استخر قیانوری فوق العادس یکی از بهترین استخر های منطقه 16

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۳۳
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۷
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: فیلترشنی
 • طول استخر آب درمانی (متر) طول استخر آب درمانی (متر): ۱۷
 • عرض استخر آب درمانی (متر) عرض استخر آب درمانی (متر): ۱۷
 • کمترین عمق طول استخر (متر) کمترین عمق طول استخر (متر): ۱
 • بیشترین عمق طول استخر (متر) بیشترین عمق طول استخر (متر): ۴