ورود | ثبت نام

استخر ایثار اردبیل

 • آدرس: اردبیل، شهر اردبیل، خیابان عظایی، میدان شهید اصغر عوض زاده
 • تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۲۳۹۱۹
35% تخفیف
قیمت:
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر استخر ایثار اردبیل تا 35 درصد تخفیف

سانس‌های استخر ایثار اردبیل

 • ساعت کاری بانوان استخر ایثار اردبیل: یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 10:30 الی 12، شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 15 الی 16:30، همه‌روزه از ساعت 12 الی 13:30 و 13:30 الی 15
 • ساعت کاری آقایان استخر ایثار اردبیل: سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 18:30، همه‌روزه به جز چهارشنبه از ساعت 18:30 الی 20، همه‌روزه از ساعت 20 الی 21:30، همه‌روزه به‌جز دو شنبه و سه شنبه از ساعت 21:30 الی 23

قیمت بلیط استخر ایثار اردبیل

 • سانس 90 دقیقه با تخفیف 58.500 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۳۰
پایان ۱۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۳۰
پایان ۱۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۳۰
پایان ۱۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۳۰
پایان ۱۲:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۳:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۳۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۶:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۱۸:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۰:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۰۰
پایان ۲۱:۳۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۱:۳۰
پایان ۲۳:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۵۸,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
استخر ایثار اردبیل 0 5 2.8

۱۴۰۱/۰۳/۰۷

نقاط قوت
 • خیلی تمیزه اب
نقاط ضعف
 • بیشتر اطلاعات رو برای آموزش و قیمت و تخفیفات رو ننوشتن

پاسخ
استخر ایثار اردبیل 0 5 3.6

۱۴۰۱/۰۳/۰۳

نقاط قوت
 • تمیزی استخر
 • مجهز بودن
نقاط ضعف
 • دوری

پاسخ
استخر ایثار اردبیل 0 5 3.6

۱۴۰۱/۰۲/۳۰

نقاط قوت
 • فضای تمیز
نقاط ضعف
 • موقعیت مکانی

پاسخ
استخر ایثار اردبیل 0 5 3

۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نقاط قوت
 • بزرگی استخر
نقاط ضعف
 • دور بودن

پاسخ
استخر ایثار اردبیل 0 5 2.8

۱۴۰۱/۰۲/۲۲

نقاط قوت
 • تمیزیش
نقاط ضعف
 • مسیر نبودن

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

۲۰ دقیقه پایانی سانس به دوش‌گرفتن و تعویض لباس اختصاص دارد.

مجموعه ورزشی ایثار یکی از بزرگترین مجموعه ها جهت رفاه حال شهروندان اردبیل فعال می باشد. استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی ایثار اردبیل با به کارگیری کادر تخصصی از جمله مدرسان آموزشی و غریق نجات استان اردبیل با برگزاری آموزش و مسابقات شنا از سطح مقدماتی تا پیشرفته، دارای وان های گیاهی جزء بهترین ها در حوزه استخر است. با خرید بلیط استخرهای اردبیل از پول تیکت، از شرایط ویژه ای بهره مند خواهی شد.

استخر مکان مطلوبی برای رسیدن به تناسب اندام می باشد، شنا خستگی جسمانی را که باعث خواب آلودگی می شود را برطرف می کند.

امکانات بی نظیر استخر فرهنگی توانبخشی ایثار اردبیل شامل استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، سیستم تهویه مناسب، کارتخوان، بوفه، کمد اختصاصی، جای پارک آسان، حمام سنتی، هیدروتراپی،کافی شاپ، وان های گیاهی، باشگاه آمادگی جسمانی، مانند استخر عرفان تهران دارای سالن چند منظوره ورزشی و.... می باشد.

استخر بی نظیر ایثار خیابان عطایی اردبیل مخاطب بانوان و آقایان است این استخر فوق العاده و عالی با کادری حرفه ای و مجرب آماده ارائه خدمات به شما سروران عزیز می باشد. برای تهیه بلیط پارک آبی یا استخر به سایت پول تیکت مراجعه کرده و نکته جالب توجه این است که بلیط خریداری شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و چنانچه به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید نیز می توانید با کنسل کردن بلیط خریداری شده در قسمت تاریخچه خرید پروفایل خود در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت، وجه پرداختی خود را دریافت نموده و برای هر تاریخ دیگری که می خواهید مجدد اقدام به خرید بلیط نمایید.

ورزش در آب منحصرا مربوط به شنا نیست انواع ورزش های بسیاری در آب وجود دارد که برای افرادی که مشکل کمردرد دارند یا سالمندان و یا اشخاصی که به دستور پزشک نیاز به ورزش در آب را دارند می توان اشاره کرد که در استخر ایثار انواع ماساژ، استخر آب درمانی برای شما عزیزان فراهم است. آب درمانی در برخی مواقع حتی از درمان‌های دارویی و شیمیایی نیز موثر است. اگر تاکنون برای تسکین دردهای عضلانی و مفصلی استخر را امتحان نکرده‌اید، توصیه می‌کنیم برای یک بار هم که شده، رفتن به استخر را تست کنید. پیاده روی در آب برای تسکین دردهای کمر، زانو، سیاتیک و... بسیار تاثیرگذار است. در برخی از استخرها خدمات ماساژ نیز ارائه می‌شود. با رزرو وقت ماساژ در استخر با یک تیر دو نشان زده‌اید. هم از فواید استخر و آب درمانی بهره‌مند شده‌اید و هم یک ماساژ عالی دریافت کرده‌اید. با این حال اگر علاقه‌ای به استفاده از خدمات ماساژ ندارید، از استخرهای آب گرم اردبیل غافل نشوید. در این استخر حتی کلاس‌های آموزشی شنا نیز برگزار می‌شود بنابراین اگر بهانه‌تان برای نرفتن به استخر این است که شنا یاد ندارید، می‌توانید در همین استخر در کلاس‌های آموزشی شنا شرکت کنید. حتی اگر بهانه دیگری مانند گران بودن هزینه استخرها دارید، باز هم پول تیکت دغدغه شما را رفع کرده است. با خرید اینترنتی بلیط استخر از سایت دیگر نیازی نیست هزینه واقعی خرید بلیط را پرداخت کنید چراکه تمامی بلیط‌ها در این سایت با تخفیف ویژه درج شده‌اند. 

وجود کافی شاپ و بوفه را نیز می‌توان از دیگر برتری‌های استخر ایثار اردبیل دانست. کافی شاپ با منوهای متنوع، این استخر را به یک گزینه لاکچری برای کسانی تبدیل کرده است که به دنبال مرکزی برای دریافت خدمات لوکس و ایده آل هستند. همچنین اگر به دنبال استخری هستید که علاوه بر استخر شنا از آپشن‌های دیگری مانند سالن بدنسازی و تجهیزات ورزشی نیز برخوردار باشد، در انتخاب استخر ایثار اردبیل شک نکنید. این استخر در مقایسه با هزینه‌ای که دریافت می‌کند، خدمات ارزنده و لاکچری ارائه می‌دهد. قیمت بلیط استخر صدف مهریز یزد را به صورت تخفیف‌دار، خریداری کنید.

 

آدرس استخر ایثار اردبیل : خیابان عطایی- میدان شهید اصغر عوض زاده- داخل محوطه بیمارستان ایثار

با کلیک بر روی لینک درج شده، به آدرس استخر غدیر تهران و قیمت بلیط آن دست پیدا می‌کنید.

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر ایثاراردبیل، تخفیف های ویژه استخر ایثار اردبیل، کارت تخفیف استخر ایثار اردبیل، بلیط زنانه استخر ایثار اردبیل، آدرس استخر ایثار اردبیل، بلیط کودکان استخر ایثار اردبیل، بلیط آقایان استخر ایثار اردبیل، عکس استخر ایثار اردبیل، ویدیوی استخر ایثار اردبیل، قیمت بلیط استخر ایثار اردبیل، تخفیف بلیط استخر ایثار اردبیل هستید و می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر اردبیل باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۶۰
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۴۰

  استخر مجموعه ورزشی ایثار اردبیل کجاست؟

  اردبیل، خیابان عظایی، میدان شهید اصغر عوض زاده


  شماره تلفن استخر مجموعه ورزشی ایثار اردبیل چند است؟

  045-33523919