استخر نقشه برداری تهران

 • تهران- شهر تهران- فرودگاه مهر آباد - قبل از پروازهای خارجی-استخر نقشه برداری
 • ۰۲۱-۶۶۰۷۱۰۳۶-۷
20% تخفیف
قیمت:
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۰
تخفیف
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

رزرو ماساژ

30 دقیقه ماساژ درمانی بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰

60 دقیقه ماساژ درمانی همراه با روغن و بادکش گرم بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۳۱۵,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰

30 دقیقه ماساژ ریلکسی بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰

60 دقیقه ماساژ ریلکسی بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۲۵۲,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰

30 دقیقه ماساژ سر و صورت با ماسک جوانسازی بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۱۰۸,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰

40 دقیقه ماساژ ترکیبی همراه با سنگ و روغن گرم و بادکش بانوان

شنبه  -  دوشنبه  -  چهار شنبه
از قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ تومان
گیـشـه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
استخر نقشه برداری تهران 0 5 3.4

۱۴۰۱/۱۱/۱۱

نقاط قوت
 • برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف
 • سانس زده شده دو ساعت ولی یک ساعتو نیم بود

پاسخ
استخر نقشه برداری تهران 0 5 3.9

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

نقاط قوت
 • تمیزی اب
نقاط ضعف
 • 30 دقیقه قبل از پایان سانس باید از استخر میومدیم بیرون

نسبت به قیمت خوب بود

پاسخ
استخر نقشه برداری تهران 0 5 4.8

۱۴۰۱/۰۸/۱۵

نقاط قوت
 • تمیزی آب و مجموعه
 • دسترسی عالی
نقاط ضعف

پاسخ
استخر نقشه برداری تهران 0 5 4.2

۱۴۰۱/۰۸/۰۶

نقاط قوت
 • سالن بدنسازی و فوتبال دستی و پینگ پنگ
 • آب بسیار تمیز
 • سونا بخار خیلی خوب
نقاط ضعف
 • جکوزی آبش داغ نبود ولرم بود
 • سانس ۱۰ استخر بوفه اش باز نبود
 • سونا خشکش هم داغ نبود

پاسخ
استخر نقشه برداری تهران 0 5 4.7

۱۴۰۱/۰۸/۰۵

نقاط قوت
 • دسترسی و تمیزی آب
نقاط ضعف

بسیار تمیز و خلوت بود

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

استخر نقشه برداری در فرودگاه مهرآباد تهران واقع شده است. ورزش شنا یکی از ورزش های آبی است که ورزشکاران با ورزش کردن به رقابت می پردازند.

حتما تا بحال شنیده اید که شنا ورزشی بسیار عالی است که علاوه بر نشاط و شادابی باعث تقویت جسمانی هم می شود اما با رفتن به کلاس های آموزشی استخر نقشه برداری خیابان معراج تهران این امتیاز توسط کادری مجرب و حرفه ای برای شما سروران محترم فراهم شده است.

امکانات بی نظیر استخر نقشه برداری تهران شامل : استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، بوفه، استخر آب درمانی، کلاس آموزش شنا، کافی شاپ، رختکن، کارتخوان، جای پارک آسان، سالن بدنسازی، پینگ پنگ و غیره می توان اشاره کرد.

مشخصات استخر نقشه برداری میدان آزادی به طول استخر 25متر، عرض استخر 10متر و بیشترین عمق استخر 2/5متر و کمترین عمق استخر 1متر می باشد.

شاید همه ما در تصوراتمان به این می اندیشیم که استخر رفتن فقط مختص افرادی است که شنا بلد هستند یا در سطح حرفه ای شنا می کنند، اما کاملا این تصور اشتباهی است در آب راه رفتن هم یک ورزش محسوب می شود که می تواند به سلامتی جسم و روح کمک کند پس همین الان به استخر بروید و بهانه نیاورید که زمان را از دست خواهید داد.

استخر محبوب نقشه برداری مخاطب بانوان و آقایان است که با مراجعه به سایت همیشگی خود پول تیکت از سانس و تخفیف بلیط مطلع گردید و ثبت نام را فراموش نکنید چون براتون امتیازات ویژه ای در نظر داریم.

آدرس مجموعه استخر نقشه برداری تهران : میدان آزادی، خیابان معراج، فرودگاه، جنب سازمان نقشه برداری کشور

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر نقشه برداری تهران، تخفیفهای ویژه استخر نقشه برداری تهران، کارت تخفیف استخر نقشه برداری تهران، بلیط زنانه استخر نقشه برداری تهران، آدرس استخر نقشه برداری تهران،  بلیط آقایان استخر نقشه برداری تهران،  بلیط کودکان استخر نقشه برداری تهران، عکس استخر نقشه برداری تهران، ویدیوی استخر نقشه برداری تهران، قیمت بلیط استخر نقشه برداری تهران،  تخفیف بلیط استخر نقشه برداری تهران هستید، می خواهید میهمان بهترین استخر در تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۲۵
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۱۲
 • نوع تصفیه نوع تصفیه: کلر
 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۱
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲.۵

  استخر نقشه برداری تهران کجاست؟

  تهران - فرودگاه مهر آباد - قبل از پروازهای خارجی-استخر نقشه برداری


  شماره تلفن استخر نقشه برداری تهران چند است؟

  021-66071036-7