استخر پردیسان اصفهان

  • اصفهان- اصفهان- خیابان ال محمد- کوچه 22 - استخر پردیسان
  • ۰۹۱۳۹۷۰۱۰۰۴
30% تخفیف
قیمت:
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر پردیسان اصفهان:

سانس بانوان استخر پردیسان اصفهان: روزهای فرد از ساعت 13 الی 17:30

سانس آقایان استخر پردیسان اصفهان: همه روزه از ساعت 18 الی 19:15 و 19:30 الی 20:45

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۱۹:۱۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۳۰
پایان ۲۰:۴۵
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
شروع ۱۳:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۹,۸۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان