استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

 • تهران- تهران- خیابان آیت الله کاشانی- خیابان بهمن نژاد
 • ۰۲۱-۴۴۶۲۲۶۴۷
30% تخفیف
قیمت:
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر پرسپولیس (درفشی فر):

سانس بانوان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): شنبه الی پنجشنبه از ساعت 10 الی 16، جمعه از ساعت 10 الی 15

سانس آقایان استخر و ماساژ ریلکسی پرسپولیس (درفشی فر): روزهای زوج از ساعت 18 الی 23:30، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 18:30 الی 23:30، پنجشنبه از ساعت 18:30 الی 2 بامداد، جمعه از ساعت 16 الی 23:30

سانس صبحگاهی آقایان همراه با صبحانه رایگان: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 5:30 الی 8

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۵
تخفیف
۱۹,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۰۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۳۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۲۰
تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۵:۳۰
پایان ۰۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۰
تخفیف
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1.4

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

نقاط قوت
 • ابعاد بزرگ استخر
نقاط ضعف
 • شلوغی

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

نقاط قوت
 • از نظر من نداشت
نقاط ضعف
 • آب فوق العاده کثیف
 • رفتار ضعیف پرسنل

من جمعه ۱۶ آذر از این استخر استفاده کردم، که آب آنقدر کثیف بود توی آب نرفتم، آب استخر از کثیفی سبز بود و روی آب کلی روغن بود.
هر کسی همزمان با ما وارد مجموعه شده بود رفتن.
من ساعت ۹.۳۰ صبح استخر بودم که سانس ساعت ۱۰ شروع می‌شد.
در کل افتضاح بود و پول بیخودی بود.
لطفا در مورد استخر ها تحقیق کنید،

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 2.8

۱۳۹۷/۰۹/۱۸

نقاط قوت
 • ابعاد استخر
نقاط ضعف
 • شلوغ است - به نظر می رسد می بایست استخر را در عرض تقسیم بندی و جهت گذاری کنند

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۱۷

نقاط قوت
 • تقريبا بزرگه
نقاط ضعف
 • كثيفي
 • كلر زياد
 • بوي سيگار در محوطه جكوزي

مديريت ضعيفي داره و علي رغم فضاي بزرگ و امكاناتش خيلي بد داره مديريت ميشه و بعضي از پرسنلش واقعا رفتار نامناسب داشتند.
دود سيگاري كه تو مجموعه پيچيده بود خودش بزرگترين ايراد يك مجموعه ورزشيه.

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نقاط قوت
 • ماساژ
نقاط ضعف
 • نظافت کف سرامیک

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 1.8

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • بسیار شلوغ بود - آب پر از وایتکس بود - آب کثبف بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0.9

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کثیفی.بوی سیگار.شلوغی

من در روز 97/09/14 از مجموعه استفاده کردم که تعدادنفرات داخل استخر از حد مجاز بیشتر بود به طوری که برای سونا رفتن باید منتظر میشدی تا خالی بشه و بعد استفاده کنی. و بدتر از همه یه حیاط خلوت تو قسمت جکوزی بود که پرسنل محترم استخر به طور مکرر میرفتن اونجا سیگار میکشیدن و بوی سیگار دائما توی محوطه پیچیده بود که خیلی هم عذاب آور بود و هیچ کسی هم رسیدگی نمیکرد.
و من فکر میکنم به دلیل اینکه تخفیف میدن ، رسیدگیشون هم ضعیف شده و در ضمن کلر آب به قدری بودکه بیشتر از 45 دقیقه نتونستم توی آب بمونم و تا فرداشم چشمام قرمز بود و میسوخت.
خلاصه اینکه افتضاح بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.4

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

نقاط قوت
 • همه چیز
نقاط ضعف
 • ندارد

عالییی آب عالی بود

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

میخواستم بدونم استخر مناسبی است؟

استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۰۶

نقاط قوت
 • سانسی نبودن استخر
نقاط ضعف
 • آب استخر و جکوزی خیلی تمیز نیست

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 4.3

۱۳۹۷/۰۹/۰۴

نقاط قوت
 • برخورد پرسنل و وجود سانس صبح.
نقاط ضعف
 • چون قدیمیه نیاز به جرمگیری کلی داره.

رفتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی بود. ضمنا صبحانه باحالی هم سرو می‌کنن. البته برای سانس صبح.

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 2.8

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • تعداد زیاد نفرات آموزشی که بدون توجه به افراد در حال شنا توسط مربیان وارد استخر می شوند

در صورتی که در خصوص تغییر مربیان آموزشی اقدام شود وضع بهتر می شود ،برخی افراد که به عنوان مربی مشغولند در خصوص احترام به حق دیگران ، نظم و ترتیب که اصول اولیه آموزش هر چیزی است هیچ و مطلقاً هیچ شناختی ندارند که در مقایسه با سایر مربیان فرهیحته این استخر اصلاً هیچ ستخیتی ندارند

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3.7

۱۳۹۷/۰۹/۰۱

نقاط قوت
 • بسته بودن بوفه در سانس صبح
نقاط ضعف

ابعاد استخر

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 3.2

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • كاشي هاي دورتا دور استخر خيلي كثيف هست و تميزشم نميكنن

اگر تميزش كنن بد نيست اما اصلا به نظافتش اهميت نميدن كلا ٣٠ تومن كه اصلا به هيچ وجه نمي ارزه به نظر من ١٥ تومنم نمي ارزه در حد ٧-٨ تومنه

پاسخ
استخر پرسپولیس (درفشی فر) تهران 0 5 0

۱۳۹۷/۰۸/۲۷

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • اگه سانس تفريحي و اموزشي متفاوت بود خوب بود اينجوري ما هيچ استفاده اي نميتونيم بكنيم فقط ب درد اموزش ميخوره متاسفانه

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مشخصات

 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۱۷
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۳۳