استخر ۱۵ خرداد مشهد

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان
 • آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل‌آباد، بلوار صیاد شیرازی، تقاطع بلوار هشتم شهریور
 • شماره تماس: ۰۵۱-۳۸۶۶۰۰۰۷
 • استخر کودکان: ندارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • استخر کودکان
 • بانوان
 • بوفه
 • جای پارک
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
شیفت آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۰:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
جمعه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۰:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
یکشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۱
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۰:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
سه شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شروع :
۱۷:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شروع :
۱۹:۰۰
پایان :
۲۰:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
پنجشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۵
شروع :
۲۱:۰۰
پایان :
۲۲:۳۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۴۰
شیفت بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
شنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
دوشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
چهارشنبه
۱۳۹۵/۰۹/۲۴
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵
۸,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
%۲۵

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.