استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

 • تهران- تهران- انتهای یادگار امام- جنوب به شمال- نبش دستغیب شرقی
 • ۰۲۱-۶۶۸۵۸۳۷۰
40% تخفیف
قیمت:
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر شهربانو (امام خمینی) تهران:

سانس بانوان استخر شهربانو (امام خمینی) تهران: همه روزه از ساعت 8 الی 10، 10 الی 12، 12 الی 14، 14 الی 16، 16 الی 18، 18 الی 20

استخر ویژه بانوان می باشد.

از آوردن کودکانی که سن آن ها کمتر از 5 سال باشد خودداری فرمایید.

 

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰

بلیت‌های این سانس به پایان رسیده است.

خرید بلیت
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۸:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
شروع ۱۸:۰۰
پایان ۲۰:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۰
تخفیف
۷,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 2.88

۱۳۹۸/۰۶/۱۵

نقاط قوت
 • سرویس بهداشتی و دوش ها و رختکن تمیز
 • سونا و جکوزی ها خوب
نقاط ضعف
 • یک ساعت و نیم تو آب بودیم پوستمون خارش گرفت بعدش

برخود پرسنل خوب بود
هر ده دیقه هم اضافه تر موندن ۲۰۰۰ تومن میشد
از هر وقت که وارد استخر بشین دوساعت تایمتون رو حساب میکنن

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

نقاط قوت
 • اب تمیز و عالی با دمای خوب
نقاط ضعف
 • ندارد

خیلی تمیز و هستش بسیار قیمت عالی و دمای اب عالی ابعاد معمولی دارد ولی بسیار در قسمت عمیق خلوت است

استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 4.6

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

نقاط قوت
 • هزینه مناسب و تمیزی و پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 4.4

۱۳۹۸/۰۵/۰۷

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • شلوغی

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۴/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • خیلی کثیف خیلی کوچیک واقعا خیلی بد بود

استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 5

۱۳۹۸/۰۴/۱۹

نقاط قوت
 • نزدیک بودن مسیر
نقاط ضعف
 • ندارد

امروز جلسه سوم بود که به این استخر مراجعه کردم خیلی راضیم و تا جایی که بتونم ادامه میدم

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کوچک بودن استخر

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 4.7

۱۳۹۸/۰۴/۱۸

به دلیل نظرات منفی ای که گذاشته بودن دوستان کاملا دل چرکین رفتیم ولی با برخورد خوب پرسنل و تمیزی محیط مواجه شدیم و این باعث شد کاملا نظرمون عوض شه .
به خاطر تابستون طبیعیه که شلوغ باشه و تایم بچه های آموزش هم با تایم تفریحی یکی هست ... ابععاد استخر کاملا نرمال و خوب بود برعکس چیزی که گفته بودن هیچ جا قسمت کم عمقش بزرگ نیست خواهشا منطقی باشید ...نکته بعدی که خود خانم ها رعایت نمیکنید اسختر اختصاصی شما نیست که از طول شنا میکنید قانون تمامی استخرها از عرض ...گرمای آب کاملا مناسب و خوشایند بود و اگر کثیفی یا بی نظمی بود توسط خود خانمها ایجاد شده بود و به چشم دیدم چندین مورد رو ... فعال نبودن بوفه بهرین مزیتش بود چون داخل خود سالن استخر بود و شما تصور کنید بوی غذا تو این محیط بسته چقدر آزار دهنده است !!!!!!!!!!تعداد کابین های دوش کافی !! تعداد کمد ها کافی!!! در آخر منصف باشید شما هزینه کاملا مقطوعی رو دارید برای دوساعت شنا و استفاده از امکانات رفاهی دیگه پرداخت میکنید توقع بیشتری دارید به طبع هزینه بالاتر تو منطقه های بالاتر باید پرداخت کنید !!!!

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۴/۱۵

نقاط قوت
 • ندارد
نقاط ضعف
 • بسیار بسیار کثیف و آلوده ، به هیچ کس توصیه نمیکنم برود چون صد در صد بیماری میگیرین

استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۴/۰۹

بوفه فعال نبود کل استخر خیلی کوچیک بود ک فضای بیشتر هم برای عمق زیاد بود ک کلا سه نفر تو آب بودن قسمت کم عمق خیلیییی خیلییییی کوچیک بود بوی وایتکس کل فضا رو پر کرده بود من ک آخراش حالت تهوع گرفتم آب داغش آنچنان ک باید داغ نبود یعنی راحت میتونستی بری داخل

استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۴/۰۷

نقاط قوت
 • خوب بود
نقاط ضعف
 • اب کدر بود

استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۸/۰۴/۰۶

نقاط قوت
 • تمیز بودن
نقاط ضعف
 • استخر بسیار کوچک و شلوغ است

استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 3.75

۱۳۹۸/۰۲/۲۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • کوچک بودن استخر

استخر کوچک ولی تمیز

پاسخ
استخر شهربانو تهران (یادگار امام)

۱۳۹۷/۱۲/۲۳

نقاط قوت
 • نزدیکی به محل سکونت
نقاط ضعف

استخر شهربانو تهران (یادگار امام) 0 5 4.9

۱۳۹۷/۱۰/۱۴

نقاط قوت
 • تمیزی
نقاط ضعف

استخر خوب و تمییز هست

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

یک مجموعه بی نظیر و مفرح برای بانوان که فقط ویژه و مختص خودشان می باشد مجموعه ورزشی شهربانو یادگار امام است.

دراین مجموعه استخر شهربانو (یادگار امام) تهران بامساحت کل 1000 مترمربع علاوه براستخر شهربانو یادگار امام سالن بدنسازی، پیلاتس ، یوگا ، باله ، کافی نت ، ایروبیک ، مشاوره ، آرایشگاه زنانه و کتابخانه وجود دارد.

یک مجموعه ورزشی فوق العاده برای بانوان که یک روز خاطره انگیز را با خانواده ، دوستان و یا همکارانشان بدون هیچگونه استرس و نگرانی گذرانده و در خاطرات خود به یادماندنی روز خود را به ثبت برسانند زیرا استخر سرپوشیده شهربانو در منطقه غرب تهران تنها یک استخر نیست یک مجموعه بزرگ برای رساندن تمامی اهداف ورزشی شما سروران عزیز و آماده ارائه خدمات با کادری حرفه ای و مجرب می باشد.

زنان باردار همیشه دغدغه ورزش کردن دارند که چه ورزشی را بتوانند انجام بدهند که به سلامت خودشان و جنین آسیب نرساند اما آنچه که در سراسر دنیا به این عزیزان توصیه می شود ورزش در آب به همراه حرکات ملایم ورزشی می باشد که سستی و کسلی این دوران را با آرامش سپری کنند. 

 آدرس استخر شهربانو (یادگار امام) : تهران- انتهای یادگار امام-  جنوب به شمال-  نبش دستغیب شرقی

امکانات استخر شهربانو غرب تهران : استخر بانوان ، سونا بخار ، سونا خشک ، جکوزی ،بوفه ، رختکن ، فروشگاه لوازم ورزشی ، کافی شاپ ، بوفه ، حوضجه آب سرد، آب درمانی ، استخر کودک 

ابعاد استخر به طول 18 متر و عرض 16 متر می باشد.

سانس بانوان همه روزه از ساعت 8 الی 10، 10 الی 12، 12 الی 14، 14 الی 16، 16 الی 18، 18 الی 20

 

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر شهربانو (یادگار امام) تهران ، تخفیفان های ویژه استخر شهربانو (یادگار امام) تهران ، کارت تخفیف استخر شهربانو (یادگار امام) تهران ، بلیط زنانه استخر شهربانو (یادگار امام) تهران ، آدرس استخر شهربانو (یادگار امام) تهران، بلیط کودکان استخر شهربانو (یادگار امام) تهران، عکس استخر شهربانو (یادگار امام) تهران، ویدیوی استخر شهربانو (یادگار امام) تهران، قیمت بلیط استخر شهربانو (یادگار امام) تهران، تخفیف بلیط استخر شهربانو (یادگار امام) تهران هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر تهران باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.