ورود | ثبت نام

استخر فردوس قم

 • آدرس: قم، شهر قم، بلوار جمهوری، خیابان محمود نژاد، ساختمان فردوس
25% تخفیف
قیمت:
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

نمایش نقشه
بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

خرید اینترنتی بلیط استخر فردوس قم

سانس‌های استخر فردوس قم

 • ساعت کاری بانوان استخر فردوس قم: روزهای فرد از ساعت 10 الی 15
 • ساعت کاری آقایان استخر فردوس قم: همه‌روزه از ساعت 17 الی 22
 • ساعت کاری بانوان اجاره استخر فردوس قم: همه‌روزه از ساعت 15 الی 17 و 22 الی 4 بامداد
 • ساعت کاری آقایان اجاره استخر فردوس قم: همه‌روزه از ساعت 15 الی 17 و 22 الی 4 بامداد

قیمت بلیط استخر فردوس قم

 • سانس آزاد با تخفیف 75.000 تومان
 • اجاره سانس 90 دقیقه با تخفیف 1.400.000 تومان
 • اجاره سانس 2 ساعته با تخفیف 1.900.000 تومان

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۰:۰۰
پایان ۱۵:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۷:۰۰
پایان ۲۲:۰۰
مدت استفاده: آزاد
قیمت بزرگسال
%۲۵
تخفیف
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۷:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۲ ساعت
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۰۴:۰۰
مدت استفاده: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
قیمت بزرگسال
تخفیف
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
استخر فردوس قم 0 5 4.7

۱۴۰۲/۱۱/۱۴

استخر بسیار زیبا ، تمییز و جم و جوری می باشد که حس آرامش به آدمی می بخشد.

پاسخ
استخر فردوس قم 0 5 1.4

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • آبسرد کن گذاشتن دست بزنی برقت میگیره
 • در دستشویی و اتاق پرو قفل نمیشه
 • سشوارش خراب بود یه سشوار دو هزاری گذاشتن باد سرد میده المنتش سوخته
 • قیمت نجومی در مقابل استخر نقلی بدون کیفیت
 • استخر خلوت بود ولی یه بشکه کلر ریختن تو آب
 • شانس من سونا بخار غیر فعال بود
 • غریق نجاتش اومد خوابید

پاسخ
استخر فردوس قم 0 5 4.6

۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نقاط قوت
 • تمیز و محیط خوب
نقاط ضعف
 • ندارد

پاسخ
استخر فردوس قم 0 5 5

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

نقاط قوت
 • برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف
 • کوچک بودن مجموعه

پاسخ
استخر فردوس قم 0 5 4.8

۱۴۰۱/۰۵/۲۶

نقاط قوت
 • خلوتی مجموعه
نقاط ضعف
 • کوچک بودن مجموعه

پاسخ
 • ««
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
 • »»
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

سونا به علت قطع گاز غیرفعال است.

کودکان بالای 3 سال و تا قد 90 سانتی متر پذیرش می‌شوند.

شرایط پذیر خردسال (فقط پوشک نباشند و زیر هفت سال با همراه)

استخر فردوس قم مجموعه‌ای جمع‌وجور و بسیار مدرن است که در آن، شانس بالایی برای شنا در استخری خلوت خواهید داشت. در میان استخرهای قم، در این مجموعه می‌توانید از ماساژ تخصصی پا به وسیله ماهی استفاده کنید. علاوه بر این، افراد معلول نیز می‌توانند از امکانات این مجموعه استفاده کنند؛ زیرا آسانسوری مستقیم برای ورود به محوطه رختکن وجود دارد و لازم نیست از پله‌ها بالا بروید. 

امکانات استخر فردوس قم

ماساژ ماهی (فیش اسپا): در این قسمت پاهایتان را درون محفظه‌ای پر از ماهی‌های کوچک بی‌دندان قرار می‌دهید و متوجه معجزه آن خواهید شد. این ماهی‌ها پوست مرده روی پا را لایه‌برداری می‌کنند و نوعی پدیکور طبیعی انجام می‌دهند. درمان بیماری‌های پوستی، حذف سلول‌های مرده سطح پوست و لایه‌برداری طبیعی پوست، درمان ترک پا و رفع دردهای عضلانی کمر و سیاتیک از جمله فواید این ماساژ است. برای رزرو وقت ماساژ در مراکز تخصصی ماساژ می‌توانید روی لینک درج شده کلیک کنید.

اتاق ماساژ مدرن و حرفه‌ای: در این اتاق می‌توانید برای لحظاتی هم که شده، دغدغه‌های روزانه خود را فراموش کنید. متخصصان ماساژ استخر vip فردوس قم جدیدترین تکنیک‌های ماساژ را اجرا می‌کنند. 

تونل مه: لذت عبور از تونلی که آب را آبپاش می‌کند، چیزی نیست که در کلمات بگنجد و حتماً باید یک بار آن را امتحان کنید.یکی از مجموعه‌های دارای تونل مه، پارک آبی این شهر است؛ خرید بلیط پارک آبی آب و تاب قم را می‌توانید در وبسایت پول تیکت با تخفیف ویژه خریداری کنید.

استخر کودکان: درست است که این مجموعه جمع‌وجور است، اما تمامی امکانات را در خود جای داده است. استخر کودکان این مجموعه عمق مناسبی دارد و کاملاً ایمن است. استخر دریا قم از بهترین و مجهزترین استخرهای این شهر شمرده می‌شود که امکانات زیادی از جمله استخر کودکان، سونا، جکوزی و ... دارد.

بوفه و کافی‌شاپ: کافی‌شاپ مدرن استخر فردوس قم انواع نوشیدنی‌ها و غذاها را دارد و در یک کلام واقعاً شیک و مجهز است.

سونا خشک و بخار: با وجود سونای خشک و بخار و جکوزی، استخر فردوس قم مجموعه‌ای بی‌کم‌وکاست محسوب می‌شود که می‌توانید هرآنچه از یک استخر می‌خواهید در آن بیابید.

آسانسور ورود به محوطه رختکن: اگر زانودرد و کمردرد دارید یا به هر دلیل دیگری بالا رفتن از پله‌ها برایتان دشوار است، آسانسور مستقیم شما را به محوطه رختکن می‌برد تا برای یک آب‌تنی هیجان‌انگیز آماده شوید. 

از مشخصات استخر فردوس قم به کم ترین عمق طول استخر، یک متر و بیشترین عمق طول استخر که دو متر است می‌توان اشاره کرد.

هنگام شنا سعی کنید نفستان را در داخل آب خالی کنید و برای نفس گیری روی آب آمده و نفس بکشید در قسمت عرضی استخر شنا کنید  اگر مشاهده کردید کسی در قسمت طولی استخر شنا می کند به ناجیان اطلاع دهید. 

استخر فردوس قم مخاطب بانوان و آقایان است پیشنهاد پول‌تیکت را از دست ندهید همین الان با ثبت نام در سایت پول تیکت برای تهیه بلیط بدون نیاز به پرینت از امتیازات و تخفیفات استخر فردوس هم بهره مند شوید.

محیط بهداشتی و آب تمیز استخر فردوس قم نظر همگان را به خود جلب کرده و برای خانم ها که بدلیل میکروب و عفونت از رفتن به استخر امتناع می کنند می‌تواند یک روز خاطره انگیز را برایشان به ارمغان بیاورد. اگر به شهر تهران سفر کردید، رفتن به مروارید شهر قدس تهران را از دست ندهید زیرا این استخر از بهترین استخرهایی است که در طول عمر می‌توانید ببینید.

آدرس استخر فردوس قم:  بلوار جمهوری، خیابان محمود نژاد، ساختمان فردوس

اگر شما هم کنجکاو شده‌اید که برای یک بار هم شده، استخر فردوس قم یا پارک‌های آبی قم را تجربه کنید، وب‌سایت پول تیکت همه‌چیز را برای شما فراهم کرده است. خرید بلیط استخر فردوس قم با تخفیف تنها با یک کلیک امکان‌پذیر است. قیمت بلیط استخر فردوس به خودی خود بسیار مناسب است و شما می‌توانید در پول تیکت همین مبلغ را نیز با تخفیف ویژه خریداری کنید. کافی است کد دریافت‌شده را به مسئول استخر نشان دهید.

برای استعلام قیمت بلیط استخر های سیرجان از وب سایت پول تیکت بازدید نمایید.

مشخصات

 • کمترین عمق استخر (متر) کمترین عمق استخر (متر): ۰.۷۰
 • بیشترین عمق استخر (متر) بیشترین عمق استخر (متر): ۲.۱۰
 • طول استخر (متر) طول استخر (متر): ۱۳
 • عرض استخر (متر) عرض استخر (متر): ۷

  استخر فردوس قم کجاست؟

  قم - بلوار جمهوری- خیابان محمود نژاد- ساختمان فردوس


  شماره تلفن استخر فردوس قم چند است؟

  09902512058