استخر هتل مدینه الرضا مشهد

 • خراسان رضوی- مشهد- مشهد- خیابان شیرازی- نبش شارستان رضوی
 • ۰۵۱-۳۳۱۳۶
31% تخفیف
قیمت:
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

 

سانس های استخر هتل مدینة الرضا مشهد:   

سانس بانوان استخر هتل مدینه الرضا مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 21   

سانس آقایان استخر هتل مدینه الرضا مشهد: همه روزه از ساعت 9 الی 23  

سانس صبحگاهی آقایان: از ساعت 9 الی 14 و 14 الی 23              

سانس صبحگاهی بانوان: از ساعت 9 الی 14 و 14 الی 20:30

زمان استفاده از استخر 1/5 ساعت می‌باشد.

استخر هتل مدینة الرضا دارای دو استخر مجزا برای آقایان و بانوان می‌باشد و پذیرش به صورت همزمان صورت می‌پذیرد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۲۳:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۱
تخفیف
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 3.6

۱۳۹۷/۱۲/۱۳

نقاط قوت
 • خلوت بودن
نقاط ضعف

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد

۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف

استخر هتل مدینه الرضا مشهد

۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نقاط قوت
 • عالی
نقاط ضعف

استخر هتل مدینه الرضا مشهد

۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نقاط قوت
 • تمیزی اب
 • نظافت خوب محیط
 • تهویه خوب
 • عالی
نقاط ضعف
 • رفتار نا مناسب پرسنل

استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 4.8

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

نقاط قوت
 • خلوت
 • تمیز
 • امکانات عالی
نقاط ضعف
 • نبودحوضچه آب سرد
 • خراب بودن تونل آب سرد

عالی حتما امتحان کنید.

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 3.5

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

نقاط قوت
 • شیک
 • خلوت
 • دنج
نقاط ضعف

درود . این هتل و پرسنلش خوش برخورد هستن و هر موقع رفتم اینجا لذت بردم ا فضای شیک و خلوت و دنج بودن + امکانات

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 3

۱۳۹۷/۰۶/۱۷

نقاط قوت
 • _آب فوق العاده تمیز، شفاف و سبک
 • _نسبت به کوچکی استخر، این مزیت را دارد که هم قسمت کم عمق دارد و هم عمیق که نهایتا ۲ متری است.
نقاط ضعف
 • _خیلی کوچک. مساحت استخر بانوان حدودا ۵۰ متره.
 • _بیشتر به درد بازی کردن می خوره تا شنا.
 • _محیط مجموعه (نه داخل آب) زیاد تمیز نیست.
 • _سقف کوتاه و کوچکی استخر محیط رو بسیار نفس گیر، خفه و دلگیر کرده.

بخش بانوان به نسبت وابسته بودن به یک هتل پنج ستاره، خیلی ضعیف است.

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 4

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

نقاط قوت
 • تمیزی آب
نقاط ضعف
 • قیمت بالا

قیمت بالا
کیفیت آب استخر بالا

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 3.6

۱۳۹۷/۰۵/۰۸

نقاط قوت
 • کیفیت خوب آب ( تصفیه با ازن)
 • برخورد خوب پرسنل
 • وجود آکواریوم زیبا در مجاورت استخر
نقاط ضعف
 • عمق کم استخر (130 سانتیمتر)
 • نبود حوضچه آب سرد
 • کوچک بودن جکوزی ،
 • سونا خشک و بخار
 • عدم وجود کافی شاپ داخل استخر
 • قیمت بالای منوی کافی شاپ هتل

از نظر کیفی خوب است اما از نظر کمیتی ضعف وجود دارد.توصیه میکنم برای اینکه از استخر لذت ببرید زمان خلوتیش برین چونکه استخر کوچکی داره.

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 5

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

نقاط قوت
 • خلوتی و تمیزی استخر
نقاط ضعف
 • تریا استخر

عالی بود. هتل فوق العاده شیک. فقط تریا استخر جالب نبود.

پاسخ
استخر هتل مدینه الرضا مشهد 0 5 4.6

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

نقاط قوت
 • ظرفیت محدود
نقاط ضعف
 • استخرهای مجزا ویژه اقایان و بانوان

سلام
از هر نظر عالی

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.