استخر نور جهان نما کرج - مجموعه ورزشی کارگران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: البرز - كرج - شهرک جهان نما - بلوار اسکندری - مجموعه ورزشی کارگران (استخر نور)
 • شماره تماس: ۰۲۶۳۲۳۰۹۳۰۷ ۰۲۶۳۲۳۰۹۲۹۰
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بدن سازی
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
%۴۴
--

بهبود ارجمند كليان

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

قيمتش خيلي بالاست بهتر است تمهيداتي انديشيده شود تا همه بتواننداز استخر استفاده كنند با توجه به اينكه در نزديكي كلاك است ومنطقه هم كارگر نشين است مثلا قيمت ده تومان بابت هر سانس خوب ومنطقي مي باشد به اين دليل كه با اين كار هم مشتريان استخر زياد مي شود وبااين روش هم مقرون به صرفه براي صاحبان استخر نيز مي باشدممنون

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.