استخر نور جهان نما کرج - مجموعه ورزشی کارگران

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: البرز - كرج - شهرک جهان نما - بلوار اسکندری - مجموعه ورزشی کارگران (استخر نور)
 • شماره تماس: ۰۲۶۳۲۳۰۹۳۰۷ ۰۲۶۳۲۳۰۹۲۹۰
 • استخر کودکان: دارد
 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • بدن سازی
 • بوفه
 • جکوزی
 • حوضچه آب سرد
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۱۵:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شروع :
۱۶:۳۰
پایان :
۰۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
جمعه
۱۳۹۶/۰۶/۰۳
شروع :
۰۹:۰۰
پایان :
۱۴:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۶/۰۸
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
%۳۲

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.