استخر نور جهان نما کرج

 • البرز- كرج- شهرک جهان نما- بلوار اسکندری- مجموعه ورزشی کارگران (استخر نور)
 • ۰۲۶- ۳۲۳۰۹۴۳۲
15% تخفیف
قیمت:
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر نور شهرک جهان نما کرج:

سانس بانوان استخر نور شهرک جهان نما کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 15:30، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 14

سانس آقایان استخر نور شهرک جهان نما کرج: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 16:30 الی 23:30، جمعه و روزهای تعطیل از ساعت 15 الی 23:30

شب های تعطیل استخر تا ساعت 2 بامداد باز می باشد.

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۱۵
تخفیف
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۰۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۵:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۴۹
تخفیف
۲۰,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
استخر نور جهان نما کرج 0 5 3.5

۱۳۹۸/۱۰/۱۴

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • سرد بودن رختکن

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 4.68

۱۳۹۸/۰۸/۱۹

استخر بزرگ
محیط دلباز و تمیز
به نظرم به نسبت قیمتش عالیه

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 3.8

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

نقاط قوت
 • تمیز بودن استخر
 • تمیز بودن آب
نقاط ضعف

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج

۱۳۹۸/۰۵/۱۰

نقاط قوت
 • به نسبت مبلغ خوبه
نقاط ضعف
 • خدمات ضعیف سونای خشک و بخار

استخر نور جهان نما کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

نقاط قوت
 • قیمت مناسب نسبت به کیفیت
نقاط ضعف

بهترین استخری که تاریخ بشریت به خودش دیده

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 4.6

۱۳۹۸/۰۴/۱۶

نقاط قوت
 • تمیزی استخر بزرگی
نقاط ضعف
 • بوفه پارگینگش خاکی اسفالت نداشت

عالی بود

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 5

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

خوب بود

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 4.4

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

نقاط قوت
 • استخر بزرگیه
نقاط ضعف
 • قیمت بالای بلیط

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 2.2

۱۳۹۷/۰۹/۱۵

اسم استخر نور هستش ولی متاسفانه خیلی تاریکه خصوصا کف استخر که متاسفانه سیستم روشنایی کار نشده.

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 0

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

همه چی عالی بود ... امیدوارم مثل همه چیزای دیگه ایران بعد ی مدت خراب نکنن

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج 0 5 3.6

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

نقاط قوت
 • تمیزی و بهداشت مجموعه
نقاط ضعف
 • بوفه

سلام
با تشکر از مدیریت و پرسنل محترم مجموعه بابت تمیزی ، بهداشت استخر و برخورد مناسب و همچنین سپاس فراوان از مدیریت و عوامل محترم سایت پول تیکت
به نظر بنده یکی از نقاط ضعف مجموعه بوفه ی آن می باشد.

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج

۱۳۹۷/۰۶/۱۱

سلام جناب آقای مصطفی رهبان گرامی
دوست عزیز، با تشکر از حمایت شما دیدگاه شما جهت اطلاع دوستان فعال می باشد.

استخر نور جهان نما کرج 0 5 3.7

۱۳۹۷/۰۵/۰۶

نقاط قوت
 • تميزي استخر
نقاط ضعف
 • بالا بودن قیمت بليط

باسلام خدمت همه دوستان عزيز. اول از همه بابت تمييز بودن و بهداشت اين استخر تشكر ميكنم
دوم: به نظرم با توجه به قشر كارگري منطقه و ضعيف بودن وضع اقتصادي اين منطقه از جمله محله كلاك به نظرم اگر يه مقدار قيمت بليط اين مجموعه پايين تر باشه بهتره تا تعداد بيشتري از ساكنين اين منطقه از اون استفاده كنند.
سوم: به نظرم چون اسم اين استخر كارگران بهتره با كارت عضويت خانه كارگر تخفيفات ويژه اي در نظر گرفته بشه

پاسخ
استخر نور جهان نما کرج

۱۳۹۷/۰۲/۲۹

قیمت بلیط بالاس،

استخر نور جهان نما کرج

۱۳۹۶/۰۷/۰۸

قيمتش خيلي بالاست بهتر است تمهيداتي انديشيده شود تا همه بتواننداز استخر استفاده كنند با توجه به اينكه در نزديكي كلاك است ومنطقه هم كارگر نشين است مثلا قيمت ده تومان بابت هر سانس خوب ومنطقي مي باشد به اين دليل كه با اين كار هم مشتريان استخر زياد مي شود وبااين روش هم مقرون به صرفه براي صاحبان استخر نيز مي باشدممنون

متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

مجموعه بی نظیر ورزشی نور جهان نما کرج یکی از مجموعه های کامل درشرق کرج و مخصوصا شهرک های جهان نما و شهرک خاتم و کلاک و خلج اباد و ویلا واحمدیه می باشد. دستاوردهای مجموعه ورزشی نور شامل استخر، سالن بدنسازی و سالن ورزش های چند منظوره مثل فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال، بدمینتون، فوتبال‌دستی و غیره می باشد.

یکی از پیشنهادات پول تیکت برای رفتن به استخر، استفاده از استخری زیبا وبزرگ و دنج با امکانات کامل، مجموعه ورزشی نورجهان نما کرج می باشد. این مجموعه مخاطب بانوان و آقایان است برای رفتن به این استخر بی نظیر به سایت پول تیکت مراجعه نمایید علاوه بر اطلاع از سانس از تخفیفات خرید بلیط استخر بهره مند گردید. نکته جالب توجه این است که بلیط خریداری شده از پول تیکت نیاز به چاپ شدن ندارد و چنانچه به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید نیز می توانید با کنسل کردن بلیط خریداری شده در قسمت تاریخچه خرید پروفایل خود در سایت یا اپلیکیشن پول تیکت، وجه پرداختی خود را دریافت نموده و برای هر تاریخ دیگری که می خواهید مجدد اقدام به خرید بلیط نمایید.

 امکانات استخر نور جهان نما کرج شامل استخر آقایان، استخر بانوان، استخر کودکان با سیستم میکروب زدایی و آنتی باکتریال حرفه ای، استخر آب درمانی، حوضچه آب سرد، جکوزی، سونا خشک، سونا بخار، بوفه، کارتخوان، پارکینگ اختصاصی با ظرفیت 150 خودرو، اتاق ماساژ، حمام سنتی، فروشگاه لوازم ورزشی، رختکن مجزا، کلاس آموزشی خصوصی و عمومی شنا، حمام ترکی، سیستم مهار صوت حرفه ای در سالن استخر می باشد.

آدرس استخر  نور جهان نما کرج : شهرک جهان نما- بلوار اسکندری- مجموعه ورزشی کارگران (استخر نور)

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر نور جهان نما کرج، تخفیفان های ویژه استخر نور جهان نما کرج، کارت تخفیف استخر نور جهان نما کرج، بلیط زنانه استخر نور جهان نما کرج، بلیط آقایان استخر نور جهان نما کرج، آدرس استخر نور جهان نما کرج، بلیط کودکان استخر نور جهان نماکرج، عکس استخر نور جهان نما کرج، ویدیوی استخر نور جهان نما کرج، قیمت بلیط استخر نور جهان نما کرج، تخفیف بلیط استخر نور جهان نما کرج هستید،می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر کرج باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.