استخر پرواز اصفهان

 • اصفهان- اصفهان- خیابان مرداویج- انتهای خیابان شیخ کلینی- مجموعه ورزشی پرواز- استخر پرواز
 • ۰۳۱-۳۶۷۰۰۴۴۴
39% تخفیف
قیمت:
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان

خدمات مجموعه

بدون نیاز به چاپ بلیت
قابلیت کنسل کردن بلیت
بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه
صرفه جویی در زمان و دسترسی آسان

توضیحات

سانس های استخر پرواز اصفهان:

سانس بانوان استخر پرواز اصفهان: روزهای فرد از ساعت 8 الی 9:30، 9:30 الی 11، 11 الی 12:30، 12:30 الی 14، 14 الی 15:30،جمعه از ساعت 11 الی 12:30 و 12:30 الی 14

سانس آقایان استخر پرواز اصفهان: روزهای زوج از ساعت 8 الی 9:30، 9:30 الی 11، 11 الی 12:30، 12:30 الی 14، 14:30 الی 16، 20:30 الی 22 و 22 الی 23:30، روزهای فرد از ساعت 19 الی 20:30، 20:30 الی 22، و 22 الی 23:30، جمعه از ساعت 14:30 الی 16، 16 الی 17:30، 19 الی 20:30، 20:30 الی 22 و 22 الی 23:30

لطفا 15 دقیقه قبل از شروع سانس در استخر حضور داشته باشید.

 

رزرو بلیت

روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۰۰
پایان ۱۵:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
روز زمان شروع و پایان قیمت بلیت بزرگسال خرید بلیت
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۶:۰۰
پایان ۱۷:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰
قیمت بزرگسال
%۳۹
تخفیف
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۸:۰۰
پایان ۰۹:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۰۹:۳۰
پایان ۱۱:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۱:۰۰
پایان ۱۲:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۲:۳۰
پایان ۱۴:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۴:۳۰
پایان ۱۶:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۱۹:۰۰
پایان ۲۰:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۰:۳۰
پایان ۲۲:۰۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
شروع ۲۲:۰۰
پایان ۲۳:۳۰

به مناسبت ایام شهادت

غیرفعال
استخر پرواز اصفهان 0 5 3.76

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

نقاط قوت
 • استخر تمیز
 • جکوزی و سونا هم خوب بود
نقاط ضعف
 • زمان کم
 • عمق کم استخر (قسمت عمیق۲/۲۰) شیرجه میزدی با سر میخوردی کف استخر

خوب بود

پاسخ
استخر پرواز اصفهان 0 5 5

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نقاط قوت
 • سونا خوب بود.آب تمیز بود.
نقاط ضعف
 • سانس خیلی کم بود.کلا یه ساعت بود

پاسخ
استخر پرواز اصفهان 0 5 3.125

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نقاط قوت
 • مدیریت خوب
نقاط ضعف
 • زود تمام میشه

شامپوبدون کیفیت بود

پاسخ
استخر پرواز اصفهان

۱۳۹۸/۰۵/۱۲

نقاط قوت
 • داشتن حوض اب سرد
نقاط ضعف
 • سرد نبودن حوضچه اب سرد

استخر پرواز اصفهان 0 5 3.5

۱۳۹۸/۰۴/۱۹

نقاط قوت
نقاط ضعف
 • شلوغ بود

پاسخ
استخر پرواز اصفهان

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نقاط قوت
 • تمیز
نقاط ضعف
 • زمان استفاده از استخر یک ساعت و ده دقیقه
 • چراغهای سونای خشک و تر سوخته یا بسیار کم نور

استخر پرواز اصفهان

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

مفتی هم ارزش نداره
گول این که بالا شهر را نخورید

استخر پرواز اصفهان 0 5 4.5

۱۳۹۸/۰۳/۲۳

نقاط قوت
 • جای پارک خوب استخر تمیز پرسنل خوش اخلق
نقاط ضعف

پاسخ
استخر پرواز اصفهان 0 5 3.6

۱۳۹۷/۰۶/۱۶

نقاط قوت
 • پارکینگ مجزا
 • طراحی وزیبا سازی محیط استخر که جدبدا بازسازی کردن
 • نورعالی و مهمترین موضوع آب تمیز
نقاط ضعف
 • دسترسی به وسیله نقلیه جهت رفت به این مجموعه مهیا نمیاشد بصورت عمومی
 • همچنین عدم رزرو وخریداری با این سایت و اپ

مجموعه خوبیه برای پرسنل نیرو های مسلح که دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی اعم از کادر وسرباز با قیمت پایین تر میتونن بلیط خریداری بکنن

پاسخ
متاسفانه مشکلی در دریافت نظرات بوجود آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام نمایید، و یا از طریق لینک ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

در خرداد سال 1393 در خیابان مرداویج اصفهان در زمینی به وسعت 5500 متر مربع مجموعه ورزشی پرواز طی قرارداد مشارکتی با ارتش جمهوری اسلامی و دو تن از جوانان فعال در عرصه ی تنیس شهر اصفهان ( آقایان رضا حداد و یوسف کسائیان ) به عنوان سرمایه گذار با سرمایه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان احداث شد.

امکانات استخر پرواز مرداویج اصفهان : استخر بزرگسالان، استخر آقایان، استخر بانوان، استخرکودکان با عمق 60 سانتی متر، سونا بخار مجهز به حوضچه، دوش، ترموستات دستی حاوی اسانس، سونا خشک با امکان دید به استخر، جکوزی مجهز به جت آبی و پمپ فشار دائم، اتاق ماساژ مجهز به ۱ عدد تخت و امکانات کامل ماساژ، حوضچه آب سرد به ابعاد ۱x۲.۵ متر، رختکن مجهز به آینه، سشوار، نیمکت و صندلی، آب سرد کن، ۲۰۰ عدد کمد MDF، بوفه مجهز، پارکینگ، آب درمانی( هیدروتراپی)، سیستم تهویه مناسب، کارتخوان، کافی شاپ و ..... 

یکی از وجه تمایز مجموعه پرواز نسبت به مجموعه های دیگر در شهر بی نظیر اصفهان وجود باشگاه تنیس پرواز که  ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۳ با رویکردی متفاوت و باهدف تحول در تنیس افتتاح شد و با امکانات منحصر به فرد و معماری خاص که نظر هرورزشکاری را به خود جلب می نمود.

 استخر سرپوشیده پرواز  اصفهان مخاطب بانوان و آقایان است. این استخر فوق العاده با محیط بهداشتی و آب تمیز علاقمندان بسیاری را دارد چنانچه قصد رفتن به استخر را دارید در سایت پول تیکت مراجعه نمایید و علاوه بر تخفیف از استخر از تخفیفات ما بهره مند گردید و دریافت تخفیف از پول تیکت نیاز به استخر کارت یا نت برگ تخفیفی ندارد، همه تخفیفان های مورد نظر شما برای خرید آنلاین بلیط استخرهای شرق اصفهان، استخرهای غرب اصفهان، استخرهای مرکز اصفهان، استخرهای حومه اصفهان، استخرهای شمال اصفهان، استخرهای جنوب اصفهان تنها با خرید آنلاین از سایت و اپلیکیشن پول تیکت به صورت خودکار اعمال می شود و دیگر نیازی به انجام هیچ کار اضافه ای نیست!

آدرس استخر پرواز اصفهان : خیابان مرداویج- انتهای خیابان شیخ کلینی- مجموعه ورزشی پرواز

پس اگر به دنبال برگ تخفیف استخر پرواز اصفهان، تخفیف های ویژه استخر پرواز اصفهان، کارت تخفیف استخر پرواز اصفهان، بلیط زنانه استخر پرواز اصفهان، آدرس استخر پرواز اصفهان، بلیط کودکان استخر پرواز اصفهان، بلیط آقایان استخر پرواز اصفهان، عکس استخر پرواز اصفهان، ویدیوی استخر پرواز اصفهان، قیمت بلیط استخر پرواز اصفهان، تخفیف بلیط استخر پرواز اصفهان هستید و می خواهید میهمان بهترین استخر در شهر اصفهان باشید، به جای درستی آمده اید در وب سایت پول تیکت همه چیز برای یک خرید ساده، به صرفه، امن و مطمئن فراهم است.