استخر آرموس تهران

اطلاعات بلیت

  • جنسیت: آقایان و بانوان
  • آدرس: تهران - تهران - یافت آباد - میدان الغدیر - خیابان زندیه - خیابان شهید طاهری
  • شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۸۱۲۹۹۷
  • استخر کودکان: دارد
سانس اقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۴
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۸/۰۵
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۲۲:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۴
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۱۶:۰۰
۷,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
%۲۱
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.