استخر تربیت معلم کرج ( خوارزمی )

اطلاعات بلیت

 • جنسیت: آقایان و بانوان
 • آدرس: البرز - كرج - اتوبان کرج ، قزوین - بعد از حصارک - ورودی اول - جنب دانشگاه خوارزمی
 • شماره تماس: ٠٢٦٣٤٥١٠٠٠٩
 • استخر کودکان: دارد

سانس های استخر تربیت معلم کرج (خوارزمی) :

سانس آقایان : روزهای فرد ( سه شنبه و پنج شنبه )  از ساعت 8 الی 9:30  -  10 الی 11:30  -  12 الی 13:30  

سانس تفریحی  از ساعت  14 الی  23:30 
یکشنبه ها 
از ساعت 8 الی 9:30  -  10 الی 11:30  -  12 الی 13:30  -  14 الی 15:30 - 16 الی 18:30

روزهای جمعه از  ساعت 10 الی 13:30  -  14 الی 23:30

سانس بانوان :
روزهای زوج از ساعت 8 الی 9:30
  -  10 الی 11:30  -  12 الی 13:30  -  14 الی 15:30  -  16 الی 17:30  -  18 الی 19:30

در صورت عدم مراجعه به استخر رزرو شما قابلیت کنسل را دارد و مبلغ پرداختی شما قابل استرداد می‌باشد.

 • آقایان
 • استخر بزرگسالان
 • استخر شنا
 • بانوان
 • پارکینگ
 • جکوزی
 • بدن سازی
 • سونا بخار
 • سونا خشک
سانس آقایان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
پنجشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
جمعه
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
یکشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سه شنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۲۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
سانس بانوان
روز زمان بلیت قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید بلیت
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
چهارشنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
شنبه
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۰۸:۰۰
پایان :
۰۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۰:۰۰
پایان :
۱۱:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۲:۰۰
پایان :
۱۳:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۴:۰۰
پایان :
۱۵:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۶:۰۰
پایان :
۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--
دوشنبه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱
شروع :
۱۸:۰۰
پایان :
۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
%۲۷
--

اولین نظر را بدهید.

برای ثبت نظر باید عضو سیستم شده، و یا وارد شده باشید.