شنای دوچرخه به معنای حرکت دادن پا ها و دست ها به گونه ای است که باعث روی آب ماندن فرد شود. شناگر می‌تواند با حرکت دادن دست‌ها یا پاها روی آب بماند. البته ترکیب حرکت دست‌ها و پاها برای ماندن روی آب نیز استفاده می‌شود. اولین موردی که در یادگیری شنا نیاز به آموختن دارد، شناور ماندن روی آب است که با حرکت شنای دوچرخه انجام می‌شود. در ادامه با ما همراه باشید تا شنای دوچرخه را آموزش ببینید.

برای انجام تمرین شنا دوچرخه از سایت پول تکیت بلیط استخر تهیه فرمایید.

نحوه انجام شنای دوچرخه

برای یادگیری حرکت دوچرخه در شنا ابتدا بر روی خشکی تمرین کنید و بعد از آن از قسمت کم عمق استخر شروع کنید.

حرکت پای دوچرخه

به حالت دوچرخه نشسته و بالا تنه را کمی به سمت جلو خم کنید. به مقدار کمی زانو هایتان را خم کنید سپس یک پا را به سمت سینه آورده و آنرا به سمت پایین حرکت دهید تا به آب فشار وارد کنید. سپس این حرکت را با پای دیگر انجام دهید. این حرکت را به صورت متناوب انجام دهید تا روی سطح آب بمانید. نکته ای که اهمیت دارد این است که در هنگام بازگشت دادن پا به سمت پایین، پا را به سمت اطراف نیز حرکت دهید تا حالت 8 در پا زدن ایجاد شود. در این حالت فاصله پاها می‌بایست کمی بیشتر از عرض شانه باشد.

حرکت دست دوچرخه

درحالی که بالاتنه بدن رو به جلو خم شده است و زانو ها را کمی خم کرده اید، با کف دستان آب را در مقابل سینه خود جمع کرده و سپس آب را با کف دست به طرفین حرکت دهید. در این حالت حرکت دست ها از محدوده سینه بیشتر نشود. با فشاری که به اطراف و پایین وارد می‌شود بر سطح آب خواهید ماند. این حرکت را به شکل متناوب انجام دهید.

برای مسلط شدن بر شنا پای دوچرخه خرید بلیط استخر های شیراز را پیشنهاد می‌کنیم.

حرکت همزمان دست و پای دوچرخه

در خشکی هر دو حرکت را به صورت همزمان انجام دهید تا به هماهنگی حرکت همزمان دست و پای دوچرخه برسید.

حرکت شنای دوچرخه در استخر

بعد از اینکه تمرین های شما در خشکی تکمیل شدند در قسمت کم عمق استخر قرار گرفته و تمرینات پا و دست را به صورت جداگانه انجام دهید. سپس هر دو حرکت را به شکل همزمان انجام دهید.

برای داشتن یک روز خوب بلیط استخر مهرگان شیراز را تهیه کنید تا به یادگیری حرکت دوچرخه در شنا بپردازید.

جمع بندی

در این مطلب آموزش آموزش حرکت دوچرخه در شنا و مراحلی که برای آن طی می‌شود را بیان کردیم. با استفاده از این راهنما و تمرین کردن در استخر خواهید توانست شنا پای دوچرخه را به خوبی اجرا نمایید.