آموزش شنا لاک‌پشت چیست؟ به نظر پول تیکت یعنی آموختن مربی شنا به فرد تحت آموزش برای شناور(floating) ماندن روی سطح آب مانند سنگ‌پشت است. برای حرکت و پیشروی در آب باید آموزش شنا لاک‌پشتی را به صورت کامل بیاموزید. سپس می‌توانید روی آب سرخورده و به شناور ماندن روی آب پس از گذشت مدتی عادت کنید. برای انجام شنا لاک پشتی لازم است تا مراحل زیر را انجام دهید:

 • ابتدا به قسمت کم عمق آب بروید(آب باید نهایتا تا قسمت سینه شما باشد).
 • صاف بایستید و نفس عمیقی بگیرید.
 • باید سر و قفسه سینه خود را روی آب نگه داشته و رو به جلو خم شوید.
 • پنجه‌های خود را از کف آب جدا کنید.
 • دست‌هایتان را دور زانوهایتان حلقه کرده و تا جایی که می‌توانید روی آب شناور بمانید.

آموزش شنا ستاره به صورت کامل

آموزش شنا ستاره به شما کمک می‌کند تا بتوانید روی سطح آب در دو حالت افقی و جمع شده شناور بمانید. در ابتدا باید قسمت مناسبی از استخر را برای این کار انتخاب کنید. انتخاب یک استخر باکیفیت می‌تواند به شما کمک کند، پس صفحه خرید بلیط استخر می‌تواند مناسب شما باشد. قسمت کم عمق مجموعه آبی می‌تواند بهترین مکان باشد، زیرا ترس از آب در این مکان معمولا به وجود نمی‌آید. حالا باید به صورتی بایستید که آب تا سینه شما باشد. حالا باید نفس عمیقی بگیرید و سر و سینه خودتان را روی آب قرار دهید. سپس زانوهایتان را به سمت شکم خود بیاورید، در مرحله بعد باید با دست‌ها باید پاهایتان که جمع شده را نگه‌دارید. هرزمان که احساس کردید روی آب شناور ماندید نوبت به باز کردن دست و پاها روی آب می‌رسد. در این قسمت شما باید دست و پاهایتان را به حالت کشیده در بیاورید تا برای لحظاتی به صورت معلق باقی بمانید. در این حالت باید سر بین دست‌ها قرار بگیرد.

نکته مهمی که در این شنا وجود دارد، جمع کردن هوای زیاد و کافی در سینه است تا بتوانید به واسطه آن روی آب شناور بمانید، اگر نمی‌دانید چگونه این حرکت را انجام دهید باید هواگیری در شنا را بیاموزید. اگر این هوا به مقدار متناسب در ریه شما جمع نشده باشد، هنگام شنا لاک پشت به زیر آب فرو می‌روید. برای یادگیری آموزش شنا حرکت ستاره توسط مربی لازم است تا آن را چندین بار انجام دهید تا بتوانید به خوبی آن را اجرا کنید. حرکت‌های کلیدی شناوری لاک پشت:

 • اعتماد به مربی
 • کنترل تنفس
 • شناور ماندن روی آب

آموزش شنا حرکت ستاره چه مزیت‌هایی دارد؟

زمانی که شما موفق می‌شوید آموزش شنا حرکت ستاره را از مربی به صورت کامل بیاموزید، سپس می‌توانید به مرحله بعد یعنی سر خوردن روی آب بپردازید. معمولا مربی برای سر خوردن روی آب چند روش زیر را به فرد آموزش می‌آموزد:

 1. مربی دست ها شما را می‌گیرد و به سمت کم عمق آب می‌کشاند تا شما حس سر خوردن روی آب را به خوبی درک کنید.
 2. مربی شنا در این مرحله کف دست‌هایش را روی کف پاهای شما قرار می‌دهد و شما را به قسمت کم عمق استخر هل می‌دهد.
 3. مرحله سوم مناسب کسانی است که به خوبی نمی‌توانند روی آب شناور بمانند. در این روش مربی دست‌هایش را از زیر شکم شما گرفته و به سمت جلو می‌برد تا بتوانید حس معلق بودن روی آب را درک کنید.
 4. کنار استخر و چسبیده به دیوار قسمت بایستید، کف یک پا روی زمین باشد و کف پای دیگر به دیوار عمودی استخر بچسبد تا بتوانید با آن خودتان را به جلو هل دهید .سپس باید شصت‌های دستانتان را در هم گره کنید و دست‌هایتان را بالای سرتان به صورت مستقیم و بدون خمیدگی نگه دارید. چانه خود را به سینه بچسبانید. نفس عمیقی بگیرید و سپس با فشار محکم پایی که به دیوار عمودی چسبیده است خودتان را به جلو هل دهید. در انتها پاها را کنار هم بچسبانید تا به جلو سر بخورید.
 5. در مرحله بعد هم می‌توانید با آموزش‌های صفحه شنا پروانه، به صورت طولانی روی آب شنا کنید.