به خلاصه جکوزی می‌تواند وان، استخر و حوضچه‌‌ای پر شده از آب گرم باشد که محیط آن موجب ماساژ عضلات و کاهش درد می‌شود.