در آموزش شنای پهلو، فرد شناگر یاد می‌گیرد تا از سمت پهلو روی آب شنا کند. عکس شنا پهلو در این مقاله، نشانگر این موضوع است که در این شنا خستگی کمی به شناگر اعمال می‌کند. به دلیل آسان بودن این روش، غریق نجاتان برای حمل غریق‌هایی که مسافت طولانی با خشکی دارند، شنا از پهلو را مورد استفاده قرار می‌دهند. اگر از افرادی هستید که می‌خواهید ناجی غریق استخر زیتون میدان فتح تهران شوید، بهتر است که آشنایی کاملی با شنا کرال پهلو داشته باشید. آموزش شنا از پهلو به موارد زیر خلاصه می‌شود:

  • موقعیت بدن
  • موقعیت سر
  • حرکات ضربه‌ای بازو
  • حرکت قیچی پاها

موقعیت بدن در شنا پهلو

موقعیت بدن در حرکت شنا از پهلو بسیار مهم است. در این حرکت بدن باید به حالت پهلو روی آب شناور باشد. پیشنهاد می‌کنیم این حرکت را در استخر و سونای نارسیس تهران تمرین کنید تا بتوانید به خوبی موقعیت بدن را در آب حفظ کنید.

موقعیت سر در شنا به پهلو

موقعیت سر در شنا به پهلو باید به صورتی باشد که دهان را خارج از آب نگه دارد. در تمام مدتی که بدن در آب قرار دارد، دهان باید خارج از آب قرار داشته باشد و مانند شنا لاک پشتی بدن باید حالت افقی خود را حفظ کند.

حرکات ضربه‌ای بازو در شنا از پهلو

در حرکات ضربه‌ای بازو در شنا از پهلو باید هر دو بازو به صورت همزمان حرکت کنند اما حرکات آن‌ها متفاوت با یکدیگر است. در این حرکت بازوی پایین را بازوی پیش رو و بازوی بالا را بازوی دنبال کننده می‌نامیم. برای حرکت بهتر در آموزش شنای پهلو حرکات زیر را انجام دهید:

  • ابتدا باید بازوی پیش روی شما به سمت جلو دراز شود و کف دست به سمت کف استخر باشد.
  • بازوی دنبال کننده باید در کنار بدن شما قرار داشته باشد.
  • بازوی پیش روی خود را به صورت یک نیم دایره به عقب ببرید. با کف دست که مانند فنجان درآمده است باید آب را به سمت عقب هل دهید. در نهایت هم دست شما باید جلوی سینه قرار بگیرد و به سمت بالا چرخیده شود.
  • بازوی دنبال کننده حرکاتش بیشتر به سمت جلو است و کف دست باید به سمت بالا چرخیده شود.

حرکت قیچی پاها در آموزش شنا به پهلو

حرکت قیچی پاها در آموزش شنا به پهلو خیلی مهم است، پاها در این حرکت باید مانند قیچی ضربه بزنند. یکی از پاها باید به سوی عقب حرکت کند و پای دیگر باید به جلو حرکت کند. در حین انجام این حرکات بدن شما باید از پهلو روی آب حالت دراز کش داشته باشد. در آخر کار دوباره پاها به سمت یکدیگر نزدیک شده و همین چرخه باید برای حرکت روبه جلو و سرخوردن در آب تکرار شود. توصیه پول تیکت این است که حتما قبل از انجام حرکات در آب باید آن را در خشکی تمرین کنید تا بتوانید به درستی آن‌ها را در جایی مانند استخر زیتون تهران (شهرک غرب) اجرا کنید.