دمای استاندارد آب استخر عامل مهمی است که باعث تاثیر گذاشتن بر احساس آسایش شنا کننده می‌شود. آب استخر از هر لحاظی باید مناسب شنا باشد تا افراد بتوانند به راحتی از استخر استفاده کنند و تجربه لذت بخشی از تفریح آبی داشته باشند. یکی از پارامتر های موثر رعایت استاندارد دمای آب استخر است.

استاندارد دمای آب استخر

دمای استاندارد آب انواع استخر

در ادامه برای انواع مختلفی از استخر ها دمای استاندارد را بیان کرده ایم.

نوع استخردمای استاندارد آب (درجه سانتیگراد)
استخر سرپوشیده30
استخر روباز 25.5 – 27.7
استخر کودکان29
استخر برای آب درمانی30 – 31
استخر برای ورزش26 – 28
دمای مطلوب برای انواع استخر

اهمیت تنظیم دمای آب استخر

اهیمت تنظیم استاندارد دمای آب استخر این است که در دمای پایین شرایط مناسب برای شنا فراهم نیست و در دمای بالا علاوه بر شرایط نامناسب شنا، شرایط برای رشد باکتری ها فراهم خواهد شد.

دمای استاندارد آب استخر سرپوشیده

عوامل تاثیر گذار بر دمای استاندارد آب استخر

دمای مناسب برای هر استخر با توجه به عوامل زیر تعیین می‌شود:

  • نوع استخر که می‌تواند روباز یا سرپوشیده باشد
  • دمای محیط

جمع بندی

در این مطلب دمای استاندارد آب استخر سرپوشیده و دیگر انواع استخر ها را بیان کردیم. اگر مایل به خرید بلیط استخر هستید، بلیط بهترین مجموعه های آبی در سایت ما به فروش می‌رسد.