برای انجام صحیح چرخش باز در شنا باید نکاتی را رعایت کنید تا بتوانید چرخش صحیحی داشته و شنای خود را با سرعت بیشتر ادامه دهید. در این مطلب با استفاده از تصاویر آموزشی نحوه صحیح چرخش باز در شنا را آموزش خواهیم دید.

به گزارش پول تیکت؛ چه شنای رقابتی انجام می دهید یا فقط در استخر، دور می زنید؛ مهم است که بدانید چگونه باید چرخش باز در شنا را انجام داد. وقتی شما یک دور شنا می کنید و به دیوار استخر می رسید؛ چرخش باز به شما اجازه چرخیدن سریع به اطراف و برگشتن به لبه دیگر استخر با شنا را می دهد. چرخش های باز عموما وقتی شما شنای پروانه یا شنای قورباغه را انجام می دهید؛ استفاده می شود. بنابراین دانستن عمومی شنا و این دو ضربه، قبل از اینکه شما شروع کنید؛ ضروری است.

چرخش باز در شنا

عکس آموزش شنا

مراحل انجام چرخش باز در شنا

لمس دیوار:
۱- به طرف دیوار شنا کنید. وقتی شما در آخرین ضربه شنای پروانه یا شنای قورباغه هستید؛ سرتان را تکان دهید تا مستقیم به پایین به کف استخر، نگاه کنید.
* آخرین ضربه شما، باید شما را حدود نصف طول یک بدن، به دور از دیوار استخر بیاورد.
* اگر شما بیشتر از نصف طول بدن از دیوار فاصله دارید؛ در آب یک لگد اضافه بزنید تا خود را به جلو هل دهید.

 چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۲- بازوانتان را دراز کنید تا به دیوار برسد. بازوانتان را مستقیم نگه داشته؛ فقط آرنج هایتان در حال رسیدن؛ قفل باشد.
* بازوانتان باید حدود عرض شانه، دور از هم باقی بماند.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۳- دیوار را با کف دستتان، لمس کنید. کف دستتان را پهن، روبروی دیوار ، بدون گرفتن لبه استخر نگه دارید.
* اطمینان حاصل کنید که دستانتان روبروی دیوار، نگه داشته می شود؛ به لبه استخر آویزان نشوید؛ این کار ممکن است باعث شود که شما به دیوار چسبیده و شما را آهسته تر کند.
* پاهایتان را نزدیک یکدیگر نگه داشته و شروع به خم کردن آنها در زانو کنید.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

تا کردن پا و آمادگی برای چرخش:
۱- پاهایتان را تا کرده و هر دو تا کف پا را روی دیوار بگذارید؛ بدنتان را منحنی و خمیده نگه دارید. وقتی شما در حال انجام این کار هستید؛ یک دست را روی دیوار نگه داشته و بازوی دیگر را به پهلوی بدنتان خم کنید.

* تا شدن پا، به بدنتان برای بازگشت فشار خواهد آورد؛ بنابراین الان باید صورت و تنه شما به سمت سقف چرخیده و پاهایتان در زانو، خم شود.

* خمیده نگه داشتن یک بازو به داخل در آرنج، باعث خواهد شد که بدنتان کمی به راست یا چپ ( بسته به اینکه کدام بازو را خم می کنید ) چرخانده شود. سعی کنید که سریعا بازو را به داخل خم کنید تا به بدنتان برای شروع چرخش سریعتر، کمک کند.

* یک بازو را به داخل خمیده نگه داشتن؛ به بدن برای آماده شدن برای تلنگر زدن به بالا ( ضربه سبک و ناگهانی به بالا ) کمک خواهد کرد. شما می توانید هر دو بازوی راست یا چپ خود را خم کنید؛ هر کدام برای شما طبیعی تر و راحت تر است.

* بدنتان را تا کنید؛ مثل اینکه شما دارید به سمت بالا به طرف یک توپ ، خمیده می شوید. در حین تا کردن؛ زانو هایتان مستقیم به بالا به طرف سقف، متوجه است. این کار کمک خواهد کرد که وقتی شما به منظور دور شدن از دیوار، هل می دهید؛ حرکت تان روی خط راست حفظ شود.

آموزش چرخش باز در شنا

آموزش چرخش باز در شنا

۲- دستی که دیوار را لمس می کند به عقب و بالای سرتان بیاورید.

* وقتی شما این حرکت را انجام می دهید؛ از برش دادن آب با دستتان، استفاده کنید.
* هم اکنون هیچ دستی نباید دیوار را لمس کند.
* در حین برش دادن آب، آرنج تان را خم کرده و بازو را بالای فرق سرتان بیاورید.
* به حرکت دستتان بالای سرتان، نظارت کنید. راست نگه داشتن آن، برای اینکه به طور مستقیم به منظور دور شدن از دیوار، هل داده شوید؛ به شما کمک خواهد کرد.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۳- هر دو بازوها و پاها را صاف کنید.

وقتی شما بازوانتان را صاف می کنید؛ آنها را محکم در اطراف سرتان بیاورید و دستانتان یکدیگر را در موقعیت هم جهت با جریان طبیعی آب، لمس کنند.
* صاف کردن بازوها و پاهایتان به شما برای هل داده شدن دور تر از دیوار، فشار خواهد آورد.
* طبق جریان طبیعی آب، حرکت کردن بدنتان به شما برای کم کردن مقاومت آب، کمک خواهد کرد؛ همچنانکه خودتان را به سمت جلو می رانید.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

دور شدن از دیوار و تداوم حرکات:
۱- با دور شدن از دیوار، خود را هل دهید. برای هل دادن بدنتان دور تر از لبه استخر، از کف پاهایتان و پاهایتان استفاده کنید.
* با نیروی کمی به منظور ایجاد نیروی حرکت رو به جلو در آب، سعی کنید در آب، خودتان را هل دهید.
* وقتی شما هل می دهید؛ باید بدنتان به طور طبیعی شروع به چرخش به راست یا به چپ کند؛ چرخش به راست یا چپ، به بازویی که شما خم کرده بودید وقتی در حالت اولیه پاهایتان را تا کردید؛ بستگی خواهد داشت.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۲- بدنتان را پیچ دار کنید؛ بنابراین صورتتان و شکمتان با کف استخر مواجه است. در این مرحله، بدنتان روی یک خط مستقیم، دور از لبه استخر حرکت داده خواهد شد.
* سریعا روی شکمتان تاب بخورید ؛ این کار باید کاملا ساده از طریق نیروی حرکت آنی رو به جلو و حرکت چرخشی که شما در حال هل دادن خودتان به منظور دور شدن از دیوار، به دست آورده اید؛ باشد.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۳- به مدت ۳-۲ ثانیه سر بخورید (بلغزید) : از نیروی حرکت آنی ناشی از هل دادن خودتان به منظور دور شدن از دیوار، برای حرکت تند و چالاک رو به جلو و مستقیم، استفاده کنید.
* بازوهایتان را مستقیم نگه داشته و هنوز حرکات لگد مانند انجام نداده یا ضربه ای وارد نکنید. فقط به خودتان اجازه سر خوردن به سمت جلو را بدهید.

چرخش باز در شنا

چرخش باز در شنا

۴- شروع به لگد زدن با پاهایتان و حرکت دادن بازوانتان کنید. طریقه حرکت شما، بستگی به نوع ضربه ای که آن را وارد می کنید؛ خواهد داشت.
* اگر شما ضربه مخصوص شنای پروانه را انجام می دهید؛ حدود ۴ لگد دلفین مانند، انجام بدهید
* اگر شما در حال انجام شنای قورباغه هستید؛ شروع به کشیدن خودتان به جلو کنید.
۵- به سبک انتخابی خودتان، به سمت جلو شنا کنید. شنای پروانه یا شنای قورباغه را در حال برگشت از میان استخر انجام دهید؛ وقتی به انتهای دیگر استخر می رسید؛ چرخش بازو ها را انجام دهید.

توجه: استفاده از متن و تصاویر این مطلب تنها با ذکر نام و درج لینک پول تیکت امکان پذیر است.